Järjestimme keväällä maakunnan nuorille, yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, #EUjaminä -taidekilpailun. Kilpailu haastoi nuoret pohtimaan sitä, mitä EU-kansalaisuus merkitsee heille ja miten se näkyy heidän arjessaan. Suomi on ollut 25 vuotta EU:n jäsenmaa ja nuoret ovat koko tähän astisen elämänsä olleet EU-kansalaisia. Heille unioni ja sen mahdollistamat asiat, kuten sisämarkkinat, vapaa liikkuvuus ja yhteinen valuutta euro ovat aina olleet olemassa, osana arkea. Tuleeko siis usein edes ajateltua sitä, mitkä kaikki asiat ovat EU:n mahdollistamia ja mihin kaikkialle unioni arjessamme vaikuttaa? Tätä halusimme nuorten miettivän ja peilaavan omia kokemuksiaan koulussa opittuihin asioihin EU:sta sekä tuomaan ne esiin taiteen keinoin.

Olemme perinteisesti toukokuussa Eurooppa-päivänä järjestäneet tempauksen, Eurooppa-päivän tilaisuuden, yhteistyössä oppilaitosten ja eri toimijoiden kanssa, mutta tänä vuonna ei koronarajoitusten vuoksi ollut mahdollista kohdata kasvokkain. Niinpä halusimme taidekilpailulla tuoda aihetta esiin nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuuden kertoa omia ajatuksiaan luovasti. Kilpailun suojelijana toimi MEP Ville Niinistö, joka oli mukana myös voittajat valinneessa palkintoraadissa.

Nuorten töissä vahvasti esiin matkustaminen, sananvapaus ja kokemus yhteistyöstä

Kilpailuun osallistuneiden nuorten töissä nousi vahvasti esiin kolme yhdistävää tekijää: matkustaminen, yhteiset arvot kuten sananvapaus, ja tunne siitä, että EU:ssa olemme yhdessä, yhteistyötä tehden. Nämä näkyvät selkeästi myös taidekilpailun voittajatöissä. Palkintoraati valitsi tällä kertaa voittajaksi jaetulle ykkössijalle kaksi työtä; 15-vuotiaan Vilmiinan ja 16-vuotiaan Olivian työt.
Turun Eurooppa-foorumi kävi haastattelemassa Vilmiinaa ja Oliviaa heidän mietteistään EU:sta ja ajatuksista voittajatöiden taustalla.

– Kädet kuvaavat sitä, kuinka EU-maat tekevät yhteistyötä. Maissa on paljon esimerkiksi samoja oikeuksia ja ne toimivat yhteistyössä. Muut kuvat kertovat, kuinka olen koko elämäni asunut EU-maassa, ja sen aikana matkustanut ja saanut muistoja sekä ystäviä. Jos Suomi ei olisi EU:ssa, kaikki oikeudet eivät välttämättä toteutuisi ja oma identiteetti voisi olla erilainen, sanoo Vilmiina haastattelussa.

Olivia puolestaan kertoo, että hänen työssään näkyvä ajatuskupla edustaa hänen pohdintaansa EU:n mahdollisuuksista ja arvoista, kuten tasa-arvo ja sananvapaus.

Voittajien mietteitä tarkemmin ja koko haastattelun voit lukea Turun kaupungin nettisivuilta.

Turun Eurooppa-foorumi nostaa esille Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisen matkan ja nuorten mielipiteet EU:sta

Elokuun lopulla järjestettävän Turun Eurooppa-foorumin vuoden 2020 teema on Suomen 25-vuotinen EU-matka ja katseen suuntaaminen tulevaisuuteen. Tänä vuonna foorumissa halutaan nostaa mukaan erityisesti nuorison mielipiteitä ja keskustelun avauksia.

Eurooppa-foorumin koko ohjelma on julkaistu ja siihen voi tutustua foorumin nettisivuilla. Tänä vuonna foorumi toteutetaan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi hybridinä ja suurella yleisöllä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen verkon välityksellä.

Europe Direct Varsinais-Suomi on mukana järjestämässä ohjelmaa foorumiin. Tänä vuonna teemme yhteistyötä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kanssa ja järjestämme to 27.8. yhteisen, Pellolta pöytään -aiheisen paneelikeskustelun. Kerromme siitä lisää nettisivuillamme elokuussa. Pysythän kuulolla!

 

 

 

738A7047Kuva: Ronja Koistinen ja Klaus Kaarti, Turun kaupunki

olkuOlivian työ

vin 1
Vilmiinan työ