Euroopan komissiolla on parhaillaan käynnissä Back to School -niminen kampanja, jossa EU-uraa tekevä virkamies palaa vierailulle omaan vanhaan kouluunsa. Hän kertoo urastaan nykyisille opiskelijoille ja keskustelee heidän kanssaan EU:sta. Europe Direct -tiedotuspisteet ovat osaltaan mukana tukemassa ja toteuttamassa tätä kampanjaa. Tiedotuspisteiden tehtävänä on yhdistää viranhaltijat ja koulut ja olla mukana toteuttamassa vierailuja käytännössä. Korona-ajan hengessä vierailut toteutetaan tällä hetkellä virtuaalisesti.

Europe Direct Varsinais-Suomella oli ilo saattaa yhteen Kupittaan lukiossa Turussa opiskellut komissaari Jutta Urpilaisen kabinetin jäsen Arto J. Virtanen sekä nykyiset Turun Kerttulin lukion EU-kurssin opiskelijat. Kupittaan lukio yhdistyi Aurajoen lukion kanssa 2010-luvun alussa ja jatkaa toimintaansa nyt Kerttulin lukiona.

Arto J. Virtanen on opiskellut Turun yliopistossa poliittista historiaa ja pitkänä sivuaineena valtio-oppia. Arto kertoo tuolloin Jean Monnet -professorina toimineen Esko Antolan sytyttäneen hänen Eurooppa-kiinnostuksensa. Artolla on pitkä kokemus politiikan alalla työskentelystä. Kaikki alkoi opiskelijapolitiikasta, jonka jälkeen työ vei Arton niin puhemies Paavo Lipposen avustajaksi, SDP:n puoluetoimistolle vaalikampanjatöihin kuin kuudeksi vuodeksi silloisen SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen tiimiin. Välillä hän työskenteli viisi vuotta yksityisellä sektorilla viestintätoimistossa, ennen kuin puolitoista vuotta sitten aloitti nykyisessä työssään.

Arto työskentelee tällä hetkellä kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilaisen kabinetin jäsenenä ja toimii komissaarin media-asioista vastaavana henkilönä. Hänen työnkuvansa on monipuolinen ja siihen kuuluu komissaarin viestinnän ja työn tukemisen lisäksi myös erityisvastuita, kuten digitaalisen sektorin ja puolustuksen sekä tiettyjen maantieteellisten alueiden ja tiettyjen EU-jäsenmaiden seuraamista. Hän on mukana myös komissaarin virkamatkoilla osana delegaatiota. Nyt korona-aikana hän tukee komissaarin virtuaalisten maakuntamatkojen valmistelua ja toteuttamista eri maakuntiin Suomessa.

- Korona on vaikuttanut työhömme todella paljon. Kansainvälisten suhteiden hoitaminen on ihmisten tapaamista, keskustelemista, neuvottelemista, tutustumista. Nyt tämä kaikki on käytännössä tapahtunut videoneuvottelujen välityksellä. Kyllähän se muuttaa vuorovaikutusta. EU:n digiloikka koronan vuoksi on ollut raju, mutta kaikki sujuu hienosti ja asiat hoituvat hyvin. Silti paluu siihen, että tavataan taas ihmisiä ja matkustetaan heidän luokseen, on tärkeää. Toivottavasti se on mahdollista taas pian.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja aktiivisuus kannattaa

Arki Brysselissä on koronan vuoksi etätöiden ja uusien työtapojen värittämää, mutta vaihtelevaa ja tuo joka päivä mukanaan uusia asioita opittavaksi. Arto korostaa myös opiskelijoille oman aktiivisuuden ja omien kiinnostuksen kohteiden merkitystä työuran kehittymisessä.

- Työurani saattaa kuulostaa loogiselta etenemiseltä, mutta kyseessä on sattumusten ketju. Sitä on totta kai ohjannut se, mistä asioista olen itse ollut kiinnostunut. Olen myös yrittänyt opiskella asioita, jotka itseäni kiinnostavat. Silloin opiskelumotivaatio pysyy parhaimpana, Arto sanoo.

Back to School -kampanjan tarkoituksena on tuoda Euroopan unioni entistä lähemmäs opiskelijoita ja vahvistaa heidän tunnettaan siitä, että he ovat osa unionia sekä tukea EU-asioiden opiskelua. Samalla tausta-ajatuksena on, että opiskelijat saisivat vierailusta suoran linkin unioniin ja yhdet konkreettiset kasvot henkilölle, joka työskentelee EU:n ytimessä – siis esimerkin siitä, mitä EU:ssa työskenteleminen käytännössä voi tarkoittaa. Vierailija keskustelee opiskelijoiden kanssa EU:n toiminnasta, merkityksestä, EU-kansalaisuudesta sekä vaikuttamisen ja osallistumisen tärkeydestä. Hän vastaa opiskelijoiden kysymyksiin ja keskustelee heidän kanssaan opiskelijoiden esiin nostamista aiheista. Kerttulin lukion opiskelijat kyselivät Artolta mm. työn haastavuudesta ja yksittäisen komission jäsenen vaikuttamismahdollisuuksista.

- Työni on todella mielenkiintoista ja saan tehdä huippuammattilaisten kanssa töitä. Tämä on oma maailmansa, EU:n organisaatiokulttuuriin, tapoihin ja lainalaisuuksiin liittyy paljon asioita, jotka eroavat Suomesta ja jotka olen oppinut täällä. Yksittäisellä komissaarilla on mahdollisuudet merkittävään vaikutusvaltaan. Aktiivinen, näkemyksellinen, tehokas komissaari, joka on hyvin verkottunut komissaarikollegojensa kesken, hyödyntää hyvin omaa pääosastoaan ja käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa pystyy vaikuttamaan paljon asioihin. Tärkeää on myös komissiolla oleva lakialoiteoikeus.

Opiskelijoilla on parhaillaan käynnissä yhteiskuntaopin kurssi kansainvälisistä suhteista ja Euroopan unionista. Kurssilla on aiheena EU-kansalaisuus, vaikuttaminen unionissa ja EU:n merkitys. Kurssin teemaan liittyen opiskelijoita kiinnosti kuulla siitä, miten yksittäinen nuori ihminen Suomessa voi vaikuttaa asioihin EU:ssa.

- Toivottavasti entistä useammin eri tavoin. Tärkeintä on, että äänestäkää aina kun se on mahdollista. Toimimme aika läpinäkyvästi, aina kun teemme isoja politiikka- tai periaatepäätöksiä, pyrimme tuomaan ne kansalaisten keskusteltaviksi. On kansalaiskeskusteluja ja konsultaatioita. Jos jotkut tietyt kysymykset askarruttavat, niin kannattaa osallistua tällaiseen keskusteluun, Arto sanoo.

Myös kansalaisyhteiskunnan väylät ovat hyvä tapa osallistua. Jos haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan, niin puolueet tai monet kansalaisjärjestöt ovat erittäin aktiivisia käymään keskustelua ja vaikuttamaan. Niillä on myös vahvaa painostusvoimaa asioissa ja vaikutusta siihen, millaisia linjauksia politiikan puolella tehdään. Toki aktiivisuutta voi olla yksityisellä sektorillakin, jos sinne päätyy töihin. Yhä useampi yritys näkee yhteiskuntavastuunsa todella laajasti.

Brysseliin kaivataan lisää suomalaisia

- Tänne EU:hun ei hae tarpeeksi suomalaisia, nuoria lahjakkaita ja nälkäisiä osaajia. Moni meistä EU-uralla nyt vaikuttavista suomalaisista on tästä aidosti huolissaan. Vuosien myötä suomalaisten kiinnostus hakeutua tänne töihin on hiipunut. Tänne tarvitaan myös suomalaisia osaajia.

Arto kannustaakin kansainvälisestä urasta ja EU-asioista kiinnostuneita nuoria hakemaan töihin unioniin. EU:n virkamieskilpailutuksia kannattaa seurata, mikäli asia kiinnostaa. EPSO- hakuprosessin pituutta ja vaiheikkuutta ei kannata pelästyä, sillä mahdollisuudet prosessin läpi pääsemiseen ja työllistymiseen ovat hyvät. Arto kannustaa nuoria myös opiskelemaan kieliä, sillä kansainvälisessä työssä monipuolisesta kielitaidosta on paljon hyötyä. Tärkeintä on kuitenkin oma aktiivisuus.

- Mihin päädyttekään elämässä, niin kannattaa olla aktiivinen. Kyllä ovet avautuvat, vaikka saranapuolelta välillä. Kannattaa rohkeasti tarttua mahdollisuuksiin, löytää omat juttunsa ja itselleen mielekkäät tavat, Arto rohkaisee opiskelijoita.

 

 

 

Eufqm1MXAAInfk9


AJV

Kuvat: Sonja Palhus ja Katri Koivisto