Varsinais-Suomen liitossa toimivan Europe Direct EU-tiedotuspisteen toiminta päättyy huhtikuun lopussa. Europe Direct -tiedotuspiste on toiminut kansalaisviestinnän neuvontapisteenä, järjestänyt EU-aiheisia tilaisuuksia ja muun muassa osallistunut yhteistyöhön koulujen kanssa. Kyseessä on Euroopan komission toteuttama hanke, jonka nykyinen toimikausi tulee päätökseensä 30.4.2021. 

Euroopan komissio haki syksyllä 2020 tarjouspyyntökilpailulla toimijoita uudelle Europe Direct toimikaudelle 2021–2025. Varsinais-Suomen liitto päätyi tuolloin siihen, että se ei jättänyt hakemusta tarjouskilpailuun. Uuden toimikauden rahoitusehdot ja komission tiedotuspisteille asettamat tavoitteet sekä toiminta muuttuivat niin paljon, että liitto ei katso omaavansa enää edellytyksiä toiminnan jatkamiselle nykyisten toimintamalliensa mukaisesti.

- Päätös luopua toiminnan jatkon hakemisesta tehtiin meillä liitossa pitkällisen pohdinnan päätteeksi ja hyvässä yhteisymmärryksessä, toteaa maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Liitto informoi viime syksynä, tiedotuspisteiden uuden toimikauden haun ollessa käynnissä, alueen toimijoita luopumisaikeistaan ja kannusti heitä osallistumaan tarjouskilpailuun tiedotuspisteen saamiseksi alueelle. Liitto myös ilmoitti olevansa sitoutunut tukemaan mahdollista uutta toimijaa työn alkuun saattamisessa. Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnan kautta Varsinais-Suomen liitto on vuosien aikana paitsi välittänyt EU-aiheista informaatiota mm. rahoitukseen liittyen, myös saanut paljon tietoja, arvokkaita verkostoja ja kontakteja.

- EU-tiedotustoiminnan loppumisesta huolimatta jatkamme liitossa edelleen työskentelyä myös EU-aiheiden parissa ja pyrimme pitämään yllä Europe Direct -toiminnan kautta saatuja hyviä toimintamalleja ja yhteistyötä verkostoissa. EU-aiheissa tärkeä rooli on jatkossakin Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistolla”, toteaa aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio.

Europe Direct -toiminnasta osa-aikaisella työpanoksella vastannut erikoissuunnittelija Katri Koivisto jatkaa työskentelyään Varsinais-Suomen liitossa, mutta siirtyy toisiin tehtäviin. Euroopan komission odotetaan tiedottavan uusista Europe Direct -tiedotuspisteistä lähiaikoina.

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715
erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771

 Europe Direct Varsinais Suomi logo