Europe Direct Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät helmikuussa älykkään erikoistumisen teemaan pureutuvan tilaisuuden, jonka aiheena olivat Varsinais-Suomen vahvuudet ja ajankohtaiset vaikuttamisen paikat kohti eurooppalaisia kumppanuuksia. Tässä Älykkäästi, Varsinais-Suomi -tilaisuudessa perehdyttiin tarkemmin maakunnassamme tunnistettuihin kolmeen toimialaan, joilla on erityisiä vahvuuksia ja kasvupotentiaalia. Nämä toimialat ovat sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Maakunnassamme on jo paljon huippuosaamista, mutta sektoreiden välinen kehittämis- ja tutkimustyö ovat tärkeitä jatkossakin, muistutti maakuntajohtaja Kari Häkämies tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio johdatti tilaisuuden aluksi kuulijat tarkemmin siihen, mistä älykkään erikoistumisen strategiassa ja toimintamalleissa on kyse. Älykäs erikoistuminen on EU:n politiikkamalli, se on toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea alueiden välistä osaamisen kehittämistä, innovaatioyhteistyötä ja kilpailukykyä. Lisäksi sen rooli tulee vahvistumaan jatkossa muun muassa Euroopan unionin projektirahoituspäätöksissä. Varsinais-Suomessa tämän kautta on tarkoituksena lisätä eurooppalaisia kumppanuuksia, houkutella maakuntaan investointeja ja lisätä maakuntaan saatavaa EU-rahoitusta. Älykäs erikoistuminen toimintamallina vahvistaa osaltaan EU:n koheesiopolitiikan kokonaisuutta. Koheesiolla tarkoitetaan työtä alueiden välisten kehityserojen vähentämiseksi ja hyvinvoinnin edellytyksien luomiseksi muita heikommassa asemassa oleville ihmisille.

Tilaisuuden pääpaino oli Varsinais-Suomen painopisteiksi valituissa toimialoissa ja niiden pitämissä katsauksissa, joissa pohdittiin ajankohtaisia näkökulmia yhteistyöhön ja vaikuttamisen paikkoja juuri nyt. Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen Turun yliopistolta esitteli Teknologiakampus Turun toimintaa. Yhteistyöverkosto Teknologiakampus Turun tarkoituksena on vastata erityisesti meri- ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin alueellamme. Ajankohtaista heidän työssään tällä hetkellä on yhteisen tekniikan tutkimusstrategian laatiminen ja siihen liittyen alueen yritysten tutkimus- ja kehitys- sekä innovaatiotarpeiden kartoittaminen. Lisäksi parhaillaan on käynnissä mm. neuvottelut merilogistiikkaan ja tuotantojärjestelmien kehittämiseen liittyvien projekti-instituuttien sijoittumisesta maakuntaamme.

Innovatiivisten ruokaketjujen osalta ajankohtaista tilannetta ja käynnissä olevaa toimintaa esitteli Food Tech Platform Finland -yhteistyön Program Leader Laura Forsman Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta Turun yliopistolta. Innovatiivisten ruokaketjujen kehittämisessä on tarkoituksena tukea EU:n tavoitteita tulevaisuuden ruokajärjestelmästä, joka olisi terveellisempi, ravinteikkaampi, ilmastoystävällisempi, resurssien suhteen tehokkaampi ja enemmän paikallista elintarviketoimintaa tukeva sekä kestävän kehityksen huomioiva. Varsinais-Suomessa yhteistyössä on tarkoitus yhdistää toimijat ja pilotoida alueella paikallinen ruokajärjestelmä, jonka kehitystä tuetaan teknologian avulla.

Kolmas alueemme painopistealoista on lääke- ja terveysteknologia, jonka kehittämistyötä Varsinais-Suomessa tekee ja koordinoi Health Turku, joka on Suomen vahvin terveysalan keskittymä. Lääke- ja terveysteknologian osaaminen maakunnassamme on suomenlaajuisestikin varsin merkittävä: Varsinais-Suomessa on noin puolet Suomen lääke- ja diagnostiikkateollisuudesta, 75% Suomen lääkeviennistä ja 50% Suomen diagnostiikan viennistä. Alan mahdollisuuksia, kasvun ajureita ja tarpeita esitteli HealthTurku-klusterin johtaja Tero Piispanen Turku Science Parkista. Tällä hetkellä tarvetta olisi mm. rahoituksen kehittämiselle ja pääomasijoittajille, joiden avulla saataisiin tuettua kaupallisia innovaatioita, niiden aihioiden kehittämistä sekä mm. terveysteknologia-alan pienten ja keskisuurten yritysten vientiä. Lääke- ja terveysteknologia-alan kehittymiseen entisestään Varsinais-Suomessa olisi suureksi avuksi kansallinen Lääkekehityskeskuksen saaminen Turkuun. Valmistelu lääkekehityskeskuksesta ja sen sijaintipaikasta on parhaillaan käynnissä. Valmistelua johtaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin Skype-luennon muodossa puheenvuoro Alison Hunterilta, Economic and Public Policy Consultancy EPPC -konsulttiyrityksen johtajalta, joka avasi laajempaa eurooppalaista näkökulmaa älykkääseen erikoistumiseen ja miten se näkyy Euroopan tasolla. Hunter korosti, että EU:n tavoitteena on älykkään erikoistumisen avulla saada alueet ja valtiot työskentelemään paremmin yhdessä, vahvistamaan koheesiota ja koko Euroopan kilpailukykyä. Suuri osa älykkään erikoistumisen yhteistyöstä on vielä alussa, mutta jo nyt on nähtävissä, että se on lisännyt ja tulee lisäämään alueiden välistä innovaatioyhteistyötä. Älykkään erikoistumisen kautta halutaan myös aktivoida alueita ja kiinnittää niiden huomiota EU:n uusiin strategioihin ja aloitteisiin, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal), oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (Just Transition Fund) ja Euroopan teollisuusstrategiaan (European Industrial Strategy). Hunter esitteli puheenvuorossaan esimerkkejä siitä, mitä kaikkea alueiden välinen yhteistyö ja kumppanuus voivat olla ja nosti esiin myös mahdollisia rahoitusmekanismeja.

Tilaisuuden esitysten tallenteet löytyy suorat linkit ohesta alta ja ne säilyvät Varsinais-Suomen liiton Youtube-kanavalla myös myöhempää katselua varten. Esitystallenteet ovat erityisen hyödyllisiä maakunnan päättäjille ja vaikuttajille, mutta antavat hyvää, mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa kaikille maakunnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Tarja Nuotion esitys

Sari Stenvall-Virtasen esitys

Laura Forsmanin esitys

Tero Piispasen esitys

Alison Hunterin esitys

 

 telakka2

 

Europe Direct Varsinais-Suomi järjestää maakunnan yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille #EUjaminä -taidekilpailun, joka haastaa nuoret miettimään, miten EU vaikuttaa heidän elämäänsä ja miten se näkyy heidän arjessaan. Tällä hetkellä yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevat opiskelijat ovat syntyneet paitsi Suomen myös Euroopan unionin kansalaisiksi ja heille unioni on ollut olemassa koko heidän elämänsä ajan. Sen olemassaolo on nuorille tietyllä tapaa itsestään selvää. Nyt käynnistyvän taidekilpailun tausta-ajatuksena on saada nuoret pohtimaan sitä, mitä EU-kansalaisuus merkitsee juuri heille ja mitä kaikkea EU mahdollistaa. Kilpailu kannustaa nuoria osallistumaan millä tahansa itselleen parhaiten sopivalla taidemuodolla ja käyttämään kilpailutyössä hyödyksi kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja. Kilpailuaika on 15.4.-21.5.2020. Kolme parasta osallistujaa palkitaan nuorten harrastamista tukevilla palkinnoilla.

- Tällä taidekilpailulla haluamme osaltamme nostaa esiin Suomen 25-vuotista EU-jäsenyyttä ja toisaalta tarjota nuorille kiinnostavaa lisää etäopiskeluun. Luova ajattelu ja taiteen tuottaminen tukevat nuoren tapaa ilmaista itseään myös poikkeusoloissa. Toivottavasti tämä innostaa nuoria siellä etäpulpeteissaan pohtimaan ympäröivää yhteiskuntaa ja omaa kokemustaan siitä, kertoo erikoissuunnittelija Katri Koivisto Europe Direct Varsinais-Suomi -tiedotuspisteeltä. Varsinais-Suomen liitossa toimiva tiedotuspiste on perinteisesti järjestänyt Eurooppa-päivänä ohjelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Tänä keväänä on poikkeusolojen vuoksi kasvokkain kohtaamisen sijaan luvassa taidekilpailu.

#EUjaminä -taidekilpailun suojelijana toimii varsinaissuomalainen Euroopan parlamentin jäsen, MEP Ville Niinistö. Niinistö on mukana myös palkintoraadissa valitsemassa kilpailun voittajia. Voittajat selviävät toukokuun lopussa.

- Tänä poikkeuksellisena aikana on tärkeää muistaa, että näistäkin haasteista me nousemme yhdessä. Eurooppalainen yhteistyö on tuonut rauhaa ja kulttuurista vuorovaikutusta tavalla, jossa nuorilla on elämässään valtavasti avoimia ovia. Nyt kun meidän on rakennettava yhteiskunnastamme entistäkin kestävämpää torjuaksemme niin pandemioita kuin ilmastokriisiäkin, on taide yksi tapa avata ihmisten ymmärrystä siitä, että asiat voivat olla toisin – ja että se toisin voi olla paremmin, sanoo Ville Niinistö. - Taide haastaa, puhdistaa, rohkaisee ja avartaa. Sitä kaikkea me nyt tarvitsemme. On ilo olla mukana tukemassa suojelijana tätä kilpailua.

 

#EUjaminä

Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle?

Taidekilpailu yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille

Suomi on ollut 25 vuotta Euroopan unionin jäsen. Tuona aikana mm. markka on vaihtunut euroon, saamme liikkua vapaasti Schengen-alueella ilman viisumi- ja rajamuodollisuuksia, voimme helposti hakea vaihtoon, opiskelemaan tai töihin toiseen EU-maahan, saamme äänestää ja vaikuttaa maailman toisiksi suurimmissa vaaleissa EU-vaaleissa, ja verkkokauppaostostemme turvana on eurooppalainen kuluttajansuoja. Tässä muutamia esimerkkejä EU-jäsenyyden myötä muuttuneista asioista. EU vaikuttaa moneen asiaan, jopa niin moneen, että emme aina enää edes tiedosta unionin olevan niiden taustalla. Te yläkouluikäiset ja toisen asteen opiskelijat, olette syntyneet paitsi Suomen myös Euroopan unionin kansalaisiksi ja teille unioni on ollut olemassa koko teidän elämänne ajan.

#EUjaminä -taidekilpailun tavoitteena on haastaa nuoret miettimään, miten EU vaikuttaa sinun elämääsi ja miten se näkyy sinun arjessasi. Mitä EU merkitsee sinulle ja mitä kaikkea se mahdollistaa? #EUjaminä Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle? -taidekilpailuun voivat osallistua kaikki varsinaissuomalaiset yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijat. Kilpailuun voi osallistua millä tahansa taidemuodolla, esim. videolla, runolla, piirroksella, tanssilla, maalauksella, novellilla, laululla, sarjakuvalla, käsityöllä, veistoksella – You name it! Kilpailutyö tulee toteuttaa yksin, ei ryhmässä. Kilpailutyössä kannustetaan käyttämään kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja ja muutenkin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja. Kilpailutyön tulee olla hyvän maun mukainen ja osoittaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kilpailuaika on 15.4.-21.5.2020.

Kolme parasta kilpailutyötä palkitaan:

I. palkinto: täysin langattomat JBL urheilukuulokkeet langattomassa latauskotelossa

II. palkinto: Fujifilm instax mini -pikakamera ja filmiä

III. palkinto: Kånken-reppu ja SIGG-juomapullo

Kilpailuun osallistuvat työt (tai niiden ollessa esim. piirroksia/veistoksia/käsitöitä kuva niistä) tulee lähettää 21.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Viestistä tulee käydä ilmi tekijän nimi, ikä, oppilaitos sekä yhteystieto, josta hänet tavoittaa (puhelin ja sähköposti). Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Osallistumalla taidekilpailuun hyväksyt, että kilpailutyötäsi voidaan käyttää ja se voi näkyä sosiaalisessa mediassa, Varsinais-Suomen liiton/Europe Direct Varsinais-Suomen nettisivuilla, erilaisten tilaisuuksien yhteydessä tai se voidaan ottaa osaksi kilpailutöistä koottavaa taidenäyttelyä. Tekijän nimi liitetään aina työhön, mikäli sitä käytetään. Mikäli järjestäjä haluaa nähtäville alkuperäiset työt, ollaan osallistujiin erikseen yhteydessä.

#EUjaminä Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle? -taidekilpailun järjestää Europe Direct Varsinais-Suomi, joka toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Kilpailun suojelijana toimii MEP Ville Niinistö, joka on myös mukana taidekilpailun tuomaristossa.

Lisätietoja kilpailusta: erikoissuunnittelija Katri Koivisto Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Tulostettavat ohjeet PDF-muodossa (suomeksi)

Tulostettavat ohjeet PDF-muodossa (ruotsiksi)

 

VN jpeg

 

Varsinais-Suomessa on kolme toimialaa, joilla on erityisiä vahvuuksia ja kasvupotentiaalia: sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Näillä toimialoilla yritykset, korkeakoulut ja julkinen sektori tekevät yhteistyötä synnyttääkseen uusia innovaatioita ja lisätäkseen varsinaissuomalaisten toimijoiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta eurooppalaisilla areenoilla. Yhteistyön askeleet on koottu niin kutsuttuun älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelmaan, jonka tarkoitus on lisätä eurooppalaisia kumppanuuksia ja Varsinais-Suomeen saatavaa EU-rahoitusta.

Tervetuloa kuulemaan tarkemmin, mistä tässä yhteistyössä on kysymys ja missä varsinaissuomalaisen vaikuttamisen paikat juuri nyt ovat. Kolmen erityisalamme esittäytymisen lisäksi Economic and Public Concultancy -konsulttiyrityksen johtaja Alison Hunter johdattelee kuulijat eurooppalaiseen älykkääseen erikoistumiseen ja sen vaikutuksiin Euroopan unionin toimintaan.

ÄLYKKÄÄSTI, VARSINAIS-SUOMI!
Kohti vaikuttavia eurooppalaisia kumppanuuksia

Aika: Maanantaina 10.2.2020 klo 13:30-16:00
Paikka:Virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2 Turku

Europe Direct Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen liiton järjestämä ”Älykkäästi, Varsinais-Suomi!” -tilaisuus on tarkoitettu erityisesti maakunnan luottamushenkilöille, kuntajohdollesekä kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten asiantuntijoille, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittaudu 31.1.2020 mennessä tästä linkistä.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

  • Katri Koivisto, erikoissuunnittelija / Europe Direct Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen liitto: p. 0400 251 771 ja etunimi.sukunimi(a)varsinais-suomi.fi
  • tai Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija / Varsinais-Suomen liitto: p. 040 520 0761 ja etunimi.sukunimi(a)varsinais-suomi.fi

 

 

 

 

alykkaasti varsinais suomi fb

 

Varsinais-Suomen liitto ja Europe Direct Varsinais-Suomi järjestävät marraskuun lopussa kaksi avointa EU alueellani -yleisöluentoa, joiden tarkoituksena on välittää kansalaisille perustietoa EU:n toiminnasta ja EU-rahoituksen peruskäsitteistä, kuten koheesiopolitiikasta ja rakennerahastoista. Luennoilla käsitellään sitä, miten EU panostaa eriarvoisuuden vähentämiseen ja alueemme kehittämiseen. Lisäksi kuullaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä EU-rahalla ja hankkeilla on saatu tehtyä Varsinais-Suomen hyväksi.

Luennoista ensimmäinen järjestetään Turussa, Turun suomenkielisen työväenopiston luentosalissa maanantaina 25.11. klo 17.00. Turun luennolla painopisteenä on EU:n sosiaalirahaston kautta rahoitettava toiminta. Turun luennon puhujina toimivat Saara Nuotio-Coulon, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston päällikkö, Bryssel, Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, Varsinais-Suomen liitto sekä Minna Koivukangas, rahoitusasiantuntija, ELY-keskus.

Toisella luennolla, joka järjestetään keskiviikkona 27.11. klo 18.00 Loimaan pääkirjaston lehtienlukusalissa (Kauppalankatu 17, Loimaa), on painopisteenä EU:n maatalousrahaston kautta kanavoitava rahoitus ja Leader-hankkeet. Loimaalla luennoitsijoina toimivat Saara Nuotio-Coulon, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston päällikkö, Bryssel, Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, Varsinais-Suomen liitto sekä Taina Sainio, toiminnanjohtaja, Leader Jokivarsikumppanit.

Luennot ovat maksuttomia, kaikille avoimia yleisöluentoja, joissa tarkastellaan sitä, miten EU-rahoitus näkyy Varsinais-Suomessa. Luennoille ei ole ennakkoilmoittautumista.
Nämä luennot on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin EU:n toimintaa ja rahoitusta sekä sen vaikutusta arkeemme. Tarkoituksena on käsitellä asioita, joita jokaisen olisi hyvä tietää EU:n toiminnasta, joten aiempaa osaamista asiaan liittyen ei tarvitse olla. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.
Turussa järjestettävää luentoa on mahdollisuus seurata myös verkossa, tilaisuus striimataan Varsinais-Suomen liiton Facebook-sivulle ja sitä on mahdollisuus katsoa jälkikäteen Youtuben kautta.

Tervetuloa!

 

Turun luennon esite

Loimaan luennon esite

 

round hashtag green light

 

Euroopan kielten päivä tulee taas!
Vuosittain 26. syyskuuta vietettävän Euroopan kielten päivän tarkoituksena on muistuttaa kieltenoppimisen tärkeydestä, edistää ja tuoda esiin Euroopan kielellistä rikkautta ja kulttuurista moninaisuutta sekä innostaa opiskelemaan kieliä. Euroopan kielten päivää juhlitaan euroopanlaajuisesti ja sitä on alettu viettää Euroopan neuvoston aloitteesta, yhdessä Euroopan komission kanssa. Päivä kannustaa opiskelemaan lisää kieliä kaikenikäisinä, koulussa ja sen ulkopuolella. Monikielisyys ja kielellinen monimuotoisuus ovat kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen työkaluja ja maanosamme rikkaan kulttuuriperinnön avaintekijä.

Tänä vuonna Euroopan kielten päivän kansallinen päätapahtuma järjestetään Salossa, Kauppakeskus Plazassa (Vilhonkatu 8, Salo) klo 12-19.
Luvassa on monipuolista ohjelmaa kahdella lavalla sekä runsaasti pop-up pisteitä, joissa esitellään yhteistyökumppanien toimintaa, osallistetaan, opetetaan ja pidetään hauskaa. Päivän ohjelman juontaa Karoliina Blom ja menossa ovat mukana mm. tubettaja Joona Hellman sekä "Suomen kuuluisin saksalainen", kielitaiteilija Roman Schatz. Päälavan ohjelman löydät tästä.

Tapahtuman järjestävät Salon kaupunki ja Euroopan Komissio. Europe Direct Varsinais-Suomi on mukana tapahtumajärjestelyissä yhteistyökumppanina ja löydät myös meidän pop-up infopisteemme huomenna kauppakeskus Plazasta. Tule tapaamaan meitä ja noutamaan mm. Kielten matkassa -esitteemme.
Koko ohjelman ja lisätietoja Euroopan kielten päivästä Salossa löydät täältä.
Tervetuloa mukaan!

 

Myös Turussa on luvassa Euroopan kielten päivän tapahtuma 26.9.  Åbo Akademilla. Åbo Akademin kielikeskus järjestää kielten päivän tapahtuman Arkenin aulassa klo 10-14. Luvassa on asiaa kielten opiskelusta, kielipeli ja kisailua sekä EU-tietoa. Klo 12-13 myös livemusiikkia, kun Kristiina Raiko laulaa eri kielillä kappaleita Armfeltissa. Tervetuloa! Lisätietoja Åbo Akademin tapahtumasta löydät täältä.

Euroopan kielten päivän tapahtumia voit seurata myös sosiaalisessa mediassa: #EDLangs #kielipäivä2019 #språkdagen2019

 

EDL Logo1

EU lippu

EDL Logo1