Esittelemme la 31.8.2019 klo 11.00 Turun Eurooppa-foorumissa käytävään Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskusteluun osallistuvat asiantuntijat ja heidän maakuntiensa älykkään erikoistumisen vahvuudet teille jo etukäteen. Viimeisenä vuorossa on oma kotipesämme Varsinais-Suomi:

"Varsinais-Suomen vahvuuksia ovat sininen kasvu, lääke- ja terveysteknologia sekä innovatiivisten ruokaketjujen kehittäminen. Erityisen iloisia olemme telakan ja sen alihankkijoiden yhteistyöstä ja siitä, että Suomen lääkeviennistä yli 75 % tulee Turun alueen yrityksistä. Hienoa on myös, että meillä on elintarvikekehityksen huippuosaamista vastaamaan vastuullisen kuluttajan tarpeisiin."

Tarja Nuotio
aluekehitysjohtaja
Varsinais-Suomen liitto

 

Varsinais-Suomen liiton toimintaan pääset tutustumaan nettisivujen kautta ja älykkään erikoistumisen vahvuuksiin voi tutustua tarkemmin erillisessä esitteessä täällä.

Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskustelu Eurooppa-torilla, Turun pääkirjaston sisäpihalla la 31.8.2019 klo 11.00-11.45. Tervetuloa!

tn some

Kuva: Varsinais-Suomen liitto

Esittelemme la 31.8.2019 klo 11.00 Turun Eurooppa-foorumissa käytävään Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskusteluun osallistuvat asiantuntijat ja heidän maakuntiensa älykkään erikoistumisen vahvuudet teille jo etukäteen. Kolmantena vuorossa on Etelä-Karjala:

 

"Etelä-Karjala on yhteistyötä tekevien uusinajattelijoiden maakunta. Älykkään erikoistumisen keskiössä ovat puhdas energia ja ympäristö, uudet teolliset menetelmät ja materiaalit, sekä älykkäät palvelut. Digivoima on keskeinen mahdollistaja. Tavoittelemme kokeiluympäristöjä, osaamispohjaista yrittäjyyttä ja mainetta teknologiamaakuntana."

Laura Peuhkuri
aluekehityspäällikkö
Etelä-Karjalan liitto

 

Etelä-Karjalan liiton toimintaan ja älykkään erikoistumisen vahvuuksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskustelu Eurooppa-torilla, Turun pääkirjaston sisäpihalla la 31.8.2019 klo 11.00-11.45. Tervetuloa!

lp some

Kuva: Etelä-Karjalan liitto

Esittelemme la 31.8.2019 klo 11.00 Turun Eurooppa-foorumissa käytävään Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskusteluun osallistuvat asiantuntijat ja heidän maakuntiensa älykkään erikoistumisen vahvuudet teille jo etukäteen. Nyt vuorossa on Pohjois-Savo.

 

"Vahvat alamme ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus ja elintarvikkeet - kasvavia hyvinvointiteknologia ja matkailu, joiden kilpailukykyä tukevat vesiprosesseihin ja biotalouteen liittyvä teknologiaosaaminen. Pitkäjänteisen työn esimerkkejä ovat Iisalmen seudun menestystarinat, Ponsse ja Normet sekä Kuopion kansainvälisesti arvostettu vesialan osaamiskeskittymä."

 

Satu Vehreävesa
aluekehitysjohtaja
Pohjois-Savon liitto

 

 

Pohjois-Savon liiton toimintaan ja älykkään erikoistumisen vahvuuksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskustelu Eurooppa-torilla, Turun pääkirjaston sisäpihalla la 31.8.2019 klo 11.00-11.45. Tervetuloa!

sv some

Kuva: Pohjois-Savon liitto

Esittelemme la 31.8.2019 klo 11.00 Turun Eurooppa-foorumissa käytävään Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskusteluun osallistuvat asiantuntijat ja heidän maakuntiensa älykkään erikoistumisen vahvuudet teille jo etukäteen. Ensimmäisenä vuorossa on naapurimaakuntamme Satakunta.

 

”Satakunta kuuluu Suomen teollisuusvetoisimpiin maakuntiin. Satakunnassa on tunnistettu kahdeksan älykkään erikoistumisen fokusaluetta, jotka voivat luoda kilpailuetua. Fokusalueita ovat mm. uudistuva vastuullinen teollisuus, automaatio- ja robotiikka, bio- ja kiertotalous sekä sininen kasvu. Älykkääseen erikoistumista tukevat myös osaamisen vahvistaminen, kansainvälistyminen sekä digitaalisuus.”

Timo Vesiluoma
Erityisasiantuntija
Satakuntaliitto

 

Satakuntaliiton toimintaan ja älykkään erikoistumisen vahvuuksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskustelu Eurooppa-torilla, Turun pääkirjaston sisäpihalla la 31.8.2019 klo 11.00-11.45. Tervetuloa!

tv some

Kuva: Satakuntaliitto

 

Älykkäät innovaatiot ja alueen tulevaisuus -keskustelu

la 31.8.2019 klo 11.00-11.45

Eurooppa-tori, Turun pääkirjaston sisäpiha

Mitkä ovat alueiden vahvuuksia ja miten hyödyntää niitä? Mitä maakunnilla on tarjota Euroopalle nyt ja tulevaisuudessa? Mistä on kysymys älykkäässä erikoistumisessa ja innovaatioissa, ja mitä tekemistä maakunnilla on tässä työssä?

Keskustelussa esitellään ja pohditaan eri puolilta Suomea olevien maakuntien kesken sitä, mitkä ovat eri alueiden vahvuuksia, miten vahvuudet jalostuvat innovaatioiksi ja lopulta työksi ja alueiden hyvinvoinniksi. Lisäksi tarkastellaan, mitä erilaisia rooleja näissä puitteissa on tarjolla esimerkiksi maakuntien liittojen näkökulmasta. Viitekehyksemme on EU:n älykkään erikoistumisen strategiat, niihin liittyvät painopisteet ja työtavat. Erityisesti pohditaan sitä, miten maakuntien välistä yhteistyötä ja oppimista voisi vahvistaa ja sitä, miten maakunnat näkyvät Euroopassa, yhdessä ja erikseen. Mukana Varsinais-Suomen kanssa keskustelemassa ovat Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Satakunnan edustajat. 

Keskustelun asiantuntijajäseninä mukana ovat:
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto
Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, Etelä-Karjalan liitto
Erityisasiantuntija Timo Vesiluoma, Satakuntaliitto
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto


Moderaattoreina toimivat:
Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto
EU-tiedottaja Katri Koivisto, Europe Direct Varsinais-Suomi

 

Politiikan syksy alkaa Turusta. Tule mukaan!

Turun Eurooppa-foorumi 29.-31.8.2019 tarjoaa kolme monipuolista, korkealaatuista ja mielenkiintoista päivää Eurooppa-asioiden äärellä. Luvassa on yli 40 erillistä tapahtumaa, kansainvälisiä keskusteluja ja näkökulmia Euroopan tulevaisuuteen. Eurooppa-foorumi toimii alustana yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pohditaan Suomen tämän hetkistä ja tulevaa roolia Euroopassa ja Euroopan Unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Euroooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset. Tapahtuman seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan Unionin merkityksestä ja kehityksestä.

Eurooppa-foorumin koko ohjelmaan ja sisältöihin voi tutustua tarkemmin tapahtuman nettisivuilla.

 

kaupungintalo kuvaaja vesa aaltonen turun kaupunki

Kuva: Vesa Aaltonen, Turun kaupunki

logo 2019 fi

IMG 5478