Euroopan unionin toimielinten noudattaman avoimuuspolitiikan mukaisesti jokaisella EU:n kansalaisella tai unionin alueella asuvalla henkilöllä on oikeus tutustua EU:n asiakirjoihin.

EU-lainsäädäntöön liittyvät julkaisut:

Muita EU:n toimintaan liittyviä julkaisuja: