Europe Direct Varsinais-Suomi -tiedotuspisteen palveluihin kuuluu: 

  • maksuttomat EU:n julkaisut ja esitteet
  • neuvonta erilaisissa EU-aiheisissa kysymyksissä. Tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin oikean asiantuntijatahon puoleen.
  • maksuton yhteys Europe Direct –palvelunumeroon, puh 00 800 6 7 8 9 10 11
  • mahdollisuus käyttää tiedotuspisteen aulassa yleisöpäätettä EU-tiedon hakuun
  • Sosiaalinen media:
    Facebook: https://www.facebook.com/Varsinaissuomenliitto/
    Twitter: https://twitter.com/EdVarsinais
  • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen ajankohtaisista EU-aiheista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.


Europe Direct Varsinais-Suomi tarjoaa myös maksutonta luentopalvelua. Koululais- ja opiskelijaryhmät sekä kansalaisjärjestöjen ryhmät voivat vierailla toimipisteen tiloissa ja kuulla noin tunnin alustuksen. Tämän ohella EU-tiedottaja tarjoaa maksuttomia vierailuluentoja Varsinais-Suomen alueella. Luentoja voi toivoa mm. seuraavista aiheista.

*Varsinais-Suomi ja EU
*EU-rahoituksen aakkoset
*Missä mennään EU:ssa? Katsaus ajankohtaisiin asioihin
*Nuorten Eurooppa

Yleisiin Europe Direct -palveluihin kuuluvat myös Team Europe –asiantuntijaluennoitsijat, EU:n tallekirjastot ja Europe Direct -puhelinpalvelu. Team Europe -luennoitsijoita voi pyytää luennoimaan paikallisiin EU-aiheisiin tapahtumiin. Tallekirjastoissa säilytetään EU:n virallisia asiakirjoja ja julkaisuja esim. tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden kansalaisten käyttöön. Varsinais-Suomessa Turun yliopisto ja Åbo Akademi ylläpitävät yhteistyössä EU:n tallekirjastoa. Se toimii Educariumin tiloissa yliopistolla (Assistentinkatu 5).

Europe Direct Varsinais-Suomi ei ota kantaa EU:n politiikkaan, eikä ratkaise kiistakysymyksiä tai käsittele valituksia.

Europe Direct Varsinais-Suomi tarjoaa tietoa ja apua Euroopan unioniin liittyvissä kysymyksissä.

Europe Direct -tiedotuspiste toimii Varsinais-Suomen liiton ensimmäisessä kerroksessa, Ratapihankatu 36, Turku. Se on auki maanantaista perjantaihin klo 9-15 (pl. loma-ajat).

Europe Direct Varsinais-Suomi kuuluu Euroopan unionin Europe Direct -verkostoon.

Paikalliset Europe Direct -tiedotuspisteet (EDIC) ovat Euroopan unionin tärkeä vuorovaikutuskanava, jonka kautta saa helposti tietoa Euroopan unionista ja erityisesti EU-kansalaisten oikeuksista sekä EU:n toiminnan painopisteistä ja tavoitteista.

Toimikaudella 2018-2020 Europe Direct -tiedotuspiste löytyy Suomessa seuraavilta paikkakunnilta: Hamina, Kajaani, Kankaanpää, Kuopio, Nivala, Oulu, Seinäjoki, Turku ja Valkeakoski. 

Europe Direct -tiedotuspisteissä voi vierailla paikan päällä, mutta ne vastaavat kysymyksiin myös sähköpostitse ja puhelimitse. Tiedotuspisteet ovat mukana järjestämässä paikallisia EU-aiheisia yleisötapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja seminaareja.

Keskukset toimivat Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston paikallisina yhteyspisteinä ja tekevät yhteistyötä muiden aktiivisten tiedonvälittäjien kanssa.

Ne täydentävät ja tukevat Euroopan komission edustustojen ja Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen työtä paikallis- ja aluetasolla.

Euroopan laajuisesti verkostossa on yhteensä noin 500 tiedostuspistettä.

Suomessa toimivien pisteiden osoitteet ja yhteystiedot.