Yrittäjä, tee jälleen merkittävä teko - palkkaa nuori kesällä 2017!

#Kesäduunaa -kampanjassa haastetaan varsinaissuomalaiset yrittäjät konkreettiseen toimintaan nuorten hyväksi. Varsinais-Suomen liiton, Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen ja Salon yrittäjien Kesäduunaa2016 -kampanja oli menestys. Tuloksena oli runsaat 200 kesätyöpaikkaa ja paljon tyytyväisiä nuoria sekä työnantajia.

Kesäduunaa -toimintaa on uudistettu ja suunta on kohti kesää 2017. #Kesäduunaa -kampanja on nyt osa laajempaa Euroopan sosiaalirahaston tukemaa kesäduunipolku- konseptia, jossa tavoitteena on nuorten työelämäkynnyksen madaltaminen kesätöiden ja liitännäisten tukitoimien avulla.

#Kesäduunaa -kampanjan Tavoitteena on työllistää kesällä 2017 mahdollisimman suuri joukko 15-18 -vuotiaita nuoria Varsinais-Suomessa. Näin tuetaan nuorten mahdollisuuksia saada työkokemusta ja oppia työelämän perusteita. Yritykset saavat kesäsijaisia ja mahdollisesti tulevaisuudessa hyviä työntekijöitä.

Alussa on tavoitteena löytää yritykset, jotka ovat halukkaita tarjoamaan tämän kampanjan kautta kesätyömahdollisuuksia nuorille. Kun kesätyöpaikkoja on riittävästi tarjolla, kohdennetaan kampanja painotetummin nuoriin.

Näin yritys ja nuori löytävät toisensa
• Kampanjassa panostetaan suoriin kontakteihin yrittäjäjärjestöihin ja yrityksiin sekä oppilaitoksiin
• Mukaan ilmoittautuvien yritysten ja nuorten yhteystiedot kerätään sähköiseen rekisteriin
• Tavoitteena on löytää toisilleen soveltuvat kesätyöpaikat ja tekijät
• Mukaan ilmoittautuneelle nuorelle lähetetään yhteystiedot lähialueen kesätyöpaikkoja tarjoavasta yrityksestä ja työtehtävästä
• Nuori ottaa itse yhteyttä tähän yritykseen ja osapuolet sopivat jatkosta – oma aktiivisuus ratkaisee

Aktiivinen yrittäjä löytää aktiivisen nuoren
• Yritys ja nuori solmivat työsopimuksen ja sopivat työjakson pituudesta sekä maksettavasta korvauksesta
• Työehdot työehtosopimuksen (TES) mukaisesti
• Huom: Myös yksityishenkilö voi työllistää jos asianmukaiset ehdot ja työnantajamaksut toteutuvat
• Tavoitteena on vähintään kahden viikon pituinen työjakso
• Työllistyneille nuorille tarjotaan kampanjan osana perustiedot työelämän perussäännöistä

Yrittäjiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Kerättäviä tietoja hyödynnetään kun kesätyöpaikkoja ja työtä hakevia nuoria saatetaan yhteen.

Lisätiedot ja rekisterit yrityksille ja nuorille Turun ammattikorkeakoulun internet- sivuilta:
http://www.kesaduunaa.fi/ 

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaalisessa mediassa löydät meidät:

#kesaduunaa

AINEISTOT:
Kesäduunaa logo
Kaikki kesäduunaa 2017 -esite

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii kampanjan suojelijana

Haastekampanja perustuu Salon yrittäjien 2014 - 2015 toteuttamaan malliin, jossa Salossa työllistettiin satoja nuoria alueen pk-yrityksiin.Koko Varsinais-Suomen maakuntaa koskevassa yhteiskampanjassa 2017 ovat mukana Salon Yrittäjät ry,Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu. Emme automaattisesti voi taata kaikille hakijoille kesätyöpaikkaa. Nuorten tulee olla aktiivisia myös suoraan yrityksiin ja muihin kesätöitä tarjoaviin tahoihin.

Lisätietoja:

Turun Amk:n yhteystiedot Jenni Suominen p.040 355 0936 ja Piia Nurmi p. 0403550931

kesduunaa logo

 

    TURKU AMK logo   Yrittajat Varsinais SuomiYrittajat SaloESR logoVipuvoimaa logostrategia pallologo

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU), joka perustuu hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Kehittämissuunnitelma toimii hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana ja sisältää koulutuksen keskeiset laadulliset, määrälliset ja rakenteelliset linjat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut erillisen Koulutustarve 2020 -työryhmän valmistelemaan koulutuspaikkamäärittelyjä.

Kehittämissuunnitelman tiedossa oleva aikataulu koulutuspaikkojen määrittelyyn tähtäävän prosessin osalta on seuraava:

  • Vuoden 2015 kevääseen mennessä määritellään valtakunnalliset ja maakunnalliset työllisyysennusteet toimialoittain. Toimialaennusteet perustuvat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) laskemiin, jotka on viimeistelty yhteistyössä alueellisten toimijoiden, opetushallituksen (OPH), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
  • Vuoden 2015 alkupuolella laaditaan ammattirakenne-ennusteet sekä valtakunnallinen että maakunnallinen malli koulutusrakenteista. Kaikki valmisteluvaiheet toteutetaan alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden välisenä yhteistyönä.
  • Maaliskuun 2015 alussa maakuntien liitot vastaavat OPH:n kyselyyn, jossa liitot esittävät tavoitteet alueen elinkeinorakenteen pitkän aikavälin kehityksestä ja sen edellyttämästä koulutuksen määrällisestä suuntaamisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana valtakunnallista koulutustarjontaa koskevaa esitystä vuodelle 2020.
  • Huhtikuun ja toukokuun 2015 aikana OPH toteuttaa aluetoimijoiden kanssa erilaisia tapaamisia ja työpajoja.
  • OKM:n Koulutustarve 2020 -työryhmän väliraportti annetaan toukokuun lopussa.
  • Valtioneuvosto hyväksyy koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja samassa yhteydessä koulutuksen mitoitusmäärittelyt todennäköisesti vuoden 2015 lopussa.
  • Keväällä 2016 käydään OKM:n ja koulutuksenjärjestäjien tulos- ja tavoitesopimusneuvottelut. Samanaikaisesti OKM myöntää hakemuksiin perustuen järjestämisluvat koulutuksen järjestäjille.


(Päivitetty helmikuussa 2015)

Varsinais-Suomen vastaus Opetushallituksen kyselyyn 10.2.2015 koskien alueellisia koulutuksen laadullisia ja osaamisalakohtaisia tarpeita 2016 -2020:

 

Aluekehittämisellä edistetään maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä. Omatoimisuuden ohjenuorana toimii maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntastrategia vuosille 2014-2017 (maakuntasuunnitelma 2035+ ja maakuntaohjelma 2014-2017). Toimialoittaiset ja sektorikohtaiset strategiat tarkentavat maakuntaohjelman sisältöä. Näihin kuuluvat myös kaikki EU-ohjelmat. Maakuntaohjelmaa toteuttavat myös valtion alueviranomaiset. Liitto osallistuu alueellisten, kansallisten EU-ohjelmien hallinnointiin ja toteuttamiseen.

Osaamisryhmän tehtävänä on kansallisen aluekehityksen ohella myös liiton kansainvälisen toiminnan edistäminen sekä alueellisen, rajat ylittävän Central Baltic -ohjelman hallintoviranomaistehtävät.

Kuntarahoitteisen toiminnan piirissä on liiton yleinen kansainvälinen yhteistyö, muu toiminta on hanke- ja ohjelmatoiminnan alaista toimintaa.

aluekehittaminen