Turun yliopisto

Turun yliopiston (perustettu 1920) monialainen tutkimus sai vahvistusta, kun Turun kauppakorkeakoulu yhdistyi yliopiston tiedekunnaksi vuoden 2010 alussa. Turun yliopistossa toimii seitsemän tiedekuntaa ja yksitoista erillistä laitosta. Tiedekunnat ovat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, lääketieteellinen, oikeustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta sekä Turun kauppakorkeakoulu. Opiskelijoita on 20 000 ja henkilökuntaa 3 000. Humanistinen tiedekunta on opiskelijamäärältään yliopiston suurin. Tiedekunnassa on maan laajin valikoima taideaineita. Turun kauppakorkeakoulu on erikoistunut kansainvälisen liiketoimintaosaamisen tutkimukseen ja kehittämiseen, yrittäjyyden edistämiseen ja tulevaisuuden hahmottamiseen.

 

Åbo Akademi

Åbo Akademi (perustettu 1918) on monialainen yliopisto ja Suomen ainoa ruotsinkielinen sellainen. Åbo Akademi koostuu kolmesta tiedekunta-alasta ja kahdestatoista laitoksesta sekä yhdeksästä erillisestä laitoksesta. Tiedekunta-alat ja laitokset ovat humanistinen, kasvatustieteellinen ja teologinen tiedekunta-ala (humanistinen, kasvatustieteellinen ja teologinen tiedekunta sekä psykologian ja logopedian laitos), yhteiskuntatieteellinen tiedekunta-ala (kauppakorkeakoulu, sosiaalitieteiden, valtiotieteiden ja oikeustieteiden laitos) sekä luonnontieteellinen ja tekninen tiedekunta-ala (biotieteiden, tietotekniikan, kemiantekniikan ja luonnontieteiden laitos). Kasvatustieteellinen tiedekunta ja osa sosiaali- ja valtiotieteellisten laitoksien ainesta sijaitsevat Vaasassa. Opiskelijoita on 7 000 ja henkilökuntaa 1 300. Monet aineista ovat Suomen ainoat ruotsinkielellä tarjottavat.