Turun ammattikorkeakoulu

Turun AMK (perustettu 1992) on Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta seitsemällä alalla. Alat ovat kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja hallinnon ala. Turun AMK:lla on yksikkkö myös Salossa. Opiskelijoita on 9 500 ja henkilökuntaa 700.

 

Yrkeshögskolan Novia

Monialainen Novia (perustettiin 2008, kun Yrkeshögskolan Sydväst ja Svenska yrkeshögskolan yhdistettiin) on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, ja sen toiminta-alue levittyy koko ruotsinkielisen rannikon yli. Yksiköitä on Turun lisäksi Vaasassa, Pietarsaaressa ja Raaseporissa, ja koulutuspaikkakuntia ovat Vaasa, Raasepori, Espoo, Helsinki, Pietarsaari, Uusikaarlepyy ja Turku. Koulutusaloja on kahdeksan: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, tekniikan ja liikenteen ala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Opiskelijoita on 3 500 ja henkilökuntaa 390.

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jonka Turun toimipiste on toiminut vuodesta 1998. Turun Diakissa on noin 200 opiskelijaa. Turussa toimivat viestinnän ja viittomakielen tulkin koulutusohjelmat.

 

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu humanistisella, kasvatus- ja kulttuurialalla. Turun kampus toimii kulttuurialalla, ja aloitti toimintansa vuonna 1998. Turun kampuksella opiskelee noin 100 opiskelijaa.

 

Turun yliopisto

Turun yliopiston (perustettu 1920) monialainen tutkimus sai vahvistusta, kun Turun kauppakorkeakoulu yhdistyi yliopiston tiedekunnaksi vuoden 2010 alussa. Turun yliopistossa toimii seitsemän tiedekuntaa ja yksitoista erillistä laitosta. Tiedekunnat ovat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, lääketieteellinen, oikeustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen ja kasvatustieteellinen tiedekunta sekä Turun kauppakorkeakoulu. Opiskelijoita on 20 000 ja henkilökuntaa 3 000. Humanistinen tiedekunta on opiskelijamäärältään yliopiston suurin. Tiedekunnassa on maan laajin valikoima taideaineita. Turun kauppakorkeakoulu on erikoistunut kansainvälisen liiketoimintaosaamisen tutkimukseen ja kehittämiseen, yrittäjyyden edistämiseen ja tulevaisuuden hahmottamiseen.

 

Åbo Akademi

Åbo Akademi (perustettu 1918) on monialainen yliopisto ja Suomen ainoa ruotsinkielinen sellainen. Åbo Akademi koostuu kolmesta tiedekunta-alasta ja kahdestatoista laitoksesta sekä yhdeksästä erillisestä laitoksesta. Tiedekunta-alat ja laitokset ovat humanistinen, kasvatustieteellinen ja teologinen tiedekunta-ala (humanistinen, kasvatustieteellinen ja teologinen tiedekunta sekä psykologian ja logopedian laitos), yhteiskuntatieteellinen tiedekunta-ala (kauppakorkeakoulu, sosiaalitieteiden, valtiotieteiden ja oikeustieteiden laitos) sekä luonnontieteellinen ja tekninen tiedekunta-ala (biotieteiden, tietotekniikan, kemiantekniikan ja luonnontieteiden laitos). Kasvatustieteellinen tiedekunta ja osa sosiaali- ja valtiotieteellisten laitoksien ainesta sijaitsevat Vaasassa. Opiskelijoita on 7 000 ja henkilökuntaa 1 300. Monet aineista ovat Suomen ainoat ruotsinkielellä tarjottavat.

Varsinais-Suomi on koulutusmaakunta, joka kouluttaa osaajia myös muun Suomen ja Euroopan tarpeisiin. Maakunnan vahvuutena on korkeatasoinen ja laaja-alainen osaaminen. Turussa sijaitsee kaksi yliopistoa, suomenkielinen Turun yliopisto ja ruotsinkielinen Åbo Akademi. Lisäksi maakunnassa toimii neljä ammattikorkeakoulua: Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Diakonia ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoululla on toimipiste myös Salossa.

 

Varsinais-Suomessa toimii 16 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää ja oppilaitokset sijaitsevat eri puolilla maakuntaa. Uusia opiskelijoita maakunnan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on vuosittain noin 9500.

 

 

IMG 2003IMG 1991