Kulttuuritoimikunnan tehtävänä on valmistella maakuntahallitukselle maakunnan kulttuuriin liittyvät asiat sekä Varsinais-Suomen liitossa ja maakunnassa vireillä olevat kulttuurialan hankkeet. Toimikunnan tehtävä on huolehtia alueen kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistua kulttuuriyhteistyöhön.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toimikunta päivittää toimikaudellaan maakunnan kulttuuriohjelman ja toteuttaa ohjelmaa, joka sisältää yleisen kulttuuritoiminnan lisäksi myös kulttuuriyrittäjyyden, kulttuurimatkailun ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviä toimenpiteitä.

Toimikunta osallistuu maakuntastrategian laadintaan ja toteuttamisen seurantaan sekä esittää vuosittain Aurora-mitalin saajan.

Lisätietoja: kulttuuritoimikunnan esittelijä/sihteeri Hannele Hartikainen, puh. 040 7202163

kulttuuritoimikunnantehtavat