Pendelöinti tarkoittaa kunnan rajan ylittävää työmatkaliikennettä. Tämän sivun materiaaleissa pendelöintiä on tarkasteltu laajemmin, sillä mukana on myös karttahavainnollistuksia siitä, ketkä eivät pendelöi. Mukana on myös materiaalia, jota on hyvä tarkastella samaan aikaan pendelöintiaineistojen kanssa.

 

Tilastomateriaali (Excel)

Pendelöinti vuosina 2007 ja 2009
Kunnittain Varsinais-Suomessa ja koko maassa

Karttamateriaali (pdf):

 

Mistä ja minne suuntautui työssäkäynti vuonna 2007
Linkki kuntakohtaisiin karttoihin

Miten yleistä pendelöinti oli vuonna 2009
Pendelöivien osuus 15 v. täyttäneistä koko maa ja V-S
Ei-pendelöivien osuus 15 v. täyttäneistä koko maa ja V-S
Ei-pendelöivät suhteessa pendelöiviin koko maa ja V-S

Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2009
Monta tapaa laskea työpaikkaomavaraisuus 
Työpaikkaomavaraisuus kokomaa perinteinen ja todellinen
Työpaikkaomavaraisuus VS perinteinen ja todellinen
Työvoimaomavaraisuusaste todellinen
Työmatkaliikenteen keskittymät