Varsinais-Suomen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen
laajakaistarakentamisen tuen Maskun, Mynämäen, Nousiaisen, Paimion, Paraisten,
Pyhärannan, Pöytyän, Sauvon, Taivassalon ja Vehmaan kuntien hankealueille

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille vähintään 10 vuoden ajan.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla. Laajakaistatukilain 1186/2009 mukaan on mahdollista saada valtiontuesta enintään puolet ennakkoon. Hankkeeseen sovelletaan myös tiettyjen tukimuotojen toteamista sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (ns. yleinen ryhmäpoikkeus-asetus).

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakunnan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään
5.10.2018 klo 14.00 mennessä sähköisenä osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueesta:

Aleksis Klap
Lasse Nurmi
Pilvi Korhonen

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Yleiset hakemusasiakirjat (pdf):

Aloituskirje

Osa 1. Johdanto

Osa 2. Hankealue

Osa 3. Maakuntaliiton selvitys nopeiden yhteyksien tarpeesta

Osa 4. Hanke-ehdotusten laatiminen ja käsittely 2018

Osa 5. Hanke-ehdotuslomake 2018

Tarjousaluerajaukset:

Masku
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4

Mynämäki
Alue1  Alue2   Alue3  Alue4  Alue5  Alue6

Nousiainen
Alue1  Alue2

Paimio
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5

Parainen
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5  Alue6  Alue7

Pyhäranta
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5

Pöytyä
Alue1  Alue2

Sauvo
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5  Alue6  Alue7

Taivassalo (Alueet poistettu, toteutuvat markkinaehtoisesti)
Alue1  Alue2  Alue3

Vehmaa (Alue3 poistettu, toteutuu markkinaehtoisesti)
Alue1  Alue2  Alue3

 

Muotoilun välitystoiminnan digitaalisen alustan kehittämishanke 2018-2019
Hakija: Uuden Muotoilun Yhdistys ry
Myönnetty rahoitus: 49 560 €
Kokonaiskustannusarvio: 70 800 €
Toteutusaika: 1.5.2018 - 28.2.2019
Hankkeen tavoitteena on synnyttää innovatiivinen muotoilun välitystoiminnan digitaalinen alusta, joka toimii muotoilupalveluiden välittäjänä Varsinais-Suomen elinkeinoelämälle yhdistämällä muotoilijat, tietotaidon ja yritykset. Mallin pilotointi tapahtuu sähköisessä ympäristössä ja hankkeen jälkeisessä seuraavassa vaiheessa konseptin pohjalta lähdetään luomaan Turkuun fyysistä tilaa Uuden Muotoilun Keskukselle (työnimi).

Varsinais-Suomesta poistotekstiilin jalostuksen veturi
Hakija: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Myönnetty rahoitus: 51 100 €
Kokonaiskustannusarvio: 73 000 €
Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Varsinais-Suomen edellytyksiä olla Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilin jalostuslaitoksen toteuttaja. Hankkeessa tehtävän markkinatutkimuksen tavoitteena on selvittää poistotekstiilin jatkojalosteiden markkinat euroopanlaajuisesti. Tutkimuksen pohjalta selvitetään poistotekstiilin jalostuslaitokseen tarvittavaa laitekantaa ja laitoksen kannattavuutta. Toteutetaan kokeilu, jossa kehitetään poistotekstiilien lajittelua.

Talent Boost Turku – kasvua kansainvälisistä osaajista
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 170 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 340 000 €
Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.3.2019
Hankkeen tavoitteena on, että Lounais-Suomi tarjoaa kansainvälisesti vetovoimaisia työ- ja uramahdollisuuksia etabloituneilla erityisasiantuntijoille. Alue on osa globaalien osaajavirtojen verkostoa. Toimenpiteillä tuetaan osaamisintensiivisiä kansainvälisiä rekrytointeja tekeviä yrityksiä vahvistamalla alueen positiivisen rakennemuutoksen keskittymien globaalia tunnettuutta alan osaajien keskuudessa ja houkuttelemalla alueelle kansainvälisiä erityisasiantuntijoita.

Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 71 400 €
Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankkeen tavoitteena on saada Varsinais-Suomen ja Turun seudun matkailutuotteita paremmin kansainvälisten matkailijoiden saataville kehittämällä digitaalisia ja fyysisiä palveluketjuja. Hanke vahvistaa Varsinais-Suomen kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä matkailuyritysten ristiin myyntiä, luomalla uusia kumppanuuksia sekä parantamalla matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa.

Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta (Poretieto)
Hakija: Varsinais-Suomen liitto
Myönnetty rahoitus: 35 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 50 000 €
Toteutusaika: 1.5. – 28.2.2019
Hankkeessa toteutetaan positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva- ja seurantapalvelu. Palvelu toteutetaan osaksi Lounais-Suomen aluetietopalvelua (Lounaistieto.fi) siten, että sen tietosisällöt ovat upotettavissa myös muille alueellisille tietoalustoille (kuten Satamittari.fi). Palveluun kootaan eri lähteistä keskeinen tietopohja alueen kehitystrendeistä, yritysten osaamistarpeista, koulutuksen järjestämisestä ja siltasopimuksen toimenpiteiden edistymisestä. Tietopohjan luomisen lisäksi kehitetään uusia menetelmiä analysoida yritysten osaamistarpeita työnhakuilmoitusdataa louhimalla.

Made in Salo 2018 – 2019
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 40 712 €
Kokonaiskustannusarvio: 58 160 €
Toteutusaika: 15.8.2018 – 31.3.2019
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on koota Salossa oleva ainutlaatuinen älykkään teknologian erikoisosaaminen, uudet innovaatiot, uniikit tuotteet ja tulevaisuuden visiot yhteen paikkaan. Osaaminen esittäytyy (vrt. näyteikkuna) hyödyntäen uutta teknologiaa (esim. virtuaalimaailma) ja tarinallistamisen keinoja ilman toimialarajoja ja muita rajapintoja. Salossa oleva startup -yhteisö koostuu n. 50 startupistä, joilla lähes kaikilla on korkean teknologian tausta ja jokin liittymäkohta langattomaan, älykkääseen tiedonsiirtoon.

DigiKoeAjo
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 74 940 €
Kokonaiskustannusarvio: 107 057 €
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi IoT:n (Internet of things) mahdollisuudet ja vaikutukset liiketoiminnalle, käyttäjille, loppuasiakkaille sekä osoittaa tapauskohtaisia ratkaisuja (palveluja) IoT-käytön edistämiseen. Hanke myös luo uudenlaisia palvelumalleja alueen pk-sektorille IoT:n hyödyntämiseen. Tämä tukee sekä palveluntarjoaja- että hyödyntäjäyritysten kasvumahdollisuuksia ja luo lisämahdollisuuksia uusien työpaikkojen synnylle digitaalisten palveluiden tuottamisessa.


ICT-korkeakoulutuksen vientituote
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 55 777 €
Kokonaiskustannusarvio: 79 682 €
Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.10.2017
Hankkeessa kootaan, tuotteistetaan ja ennakkomarkkinoidaan Salon IoT -osaamiskeskittymään sijoittuva ICT-alan vientikoulutustuote. Hankkeessa tuotteistettavan koulutusviennin tavoitteena on tuoda Salossa toteutettaviin maksullisiin tutkintoihin johtaviin koulutuksiin opiskelijoita EU:n ulkopuolelta.


Life Science rahaston perustaminen (LS Rahasto)
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 66 388 €
Kokonaiskustannusarvio: 94 840 €
Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.10.2017
Tavoitteena on saada aikaan uusi Life Sciences siemenrahasto Turkuun. Rahaston fokus olisi diagnostiikassa, lääkekehityksessä, medtech -alueella, teollisessa biotekniikassa sekä näitä liiketoiminta-alueita palvelevassa toiminnassa (esim. bioinformatiikassa). Tärkeänä tavoitteena on saada mukaan kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia, syndikaatiopartnereita muista rahastoista ja kansainvälisen tason neuvonantajaryhmä (advisor panel).


Teollisuuden hukkalämmöstä lähienergiaa
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 19 258 €
Kokonaiskustannusarvio: 27 511 €
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2017
Ensisijaisena tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli alueelliselle energiaratkaisulle, jonka avulla yritykset voisivat jakaa esim. ylijäämälämpöenergiaa. Tähän toimintamalliin halutaan liittää mukaan teknologiaa, älykkyyttä ja uudenlaisia menetelmiä. Toissijaisena tavoitteena on koota teollisuustoimijoiden, startupien ja liikelaitosten muodostama konsortio (''public-private partnership''), jonka kanssa voidaan toteuttaa em. energiakäytön tehostamiseen liittyviä kokeiluja. Kokeilujen tuloksena tehostetaan laajan alueen materiaali-, energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja, liitetään niihin mukaan älyratkaisuja sekä hyödynnetään tuotannosta yli jäävä lämpö entistä kattavammin

TURUN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN AIKO-RAHOITUS


Turun kaupunkiseudun kasvusopimus
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 1 859 000 € 
Kokonaiskustannusarvio: 3 718 000 €
Toteutusaika: 1.11.2016 – 30.4.2019
Kasvusopimuksella vauhditetaan kriittisten menestystekijöiden toteutumista ja varmistetaan uusilla hankkeilla ja toimintamalleilla paremmat edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle ja liiketoiminnan kasvulle. Kaupunkiseudun tavoitteet perustuvat alueen osaamiskeskittymien – elinkeinoelämän ja korkeakoulujen – osaamiseen ja tukevat hallituksen kärkihankkeita. Tavoitteena on kasvu elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön hyödyntämisen kautta. Turun kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä vahvistetaan toimintatapoja uudistamalla.

Turun kaupunkiseudun kasvusopimus sisältää 11 osatoteutusta:

- Smart Chemistry Park
- Kaupunkiympäristö kehitysalustana
- Korkeakoulu-yritys -yhteistyö ja opiskelijayrittäjyys
- Merelliset kehitysalustat
- Biohautomo 2.0
- Invest in -toiminnan kehittäminen
- Materiaaliteknologian hyödyntäminen
- Alueen aloittaville yrityksille suunnattujen palvelujen virtaviivaistaminen (SparkUp)
- Työllistymisen polku maahanmuuttajille
- Kilpailukykyisen audiovisuaalisen alan ekosysteemi
- Innovatiiviset julkiset hankinnat

Tiiviit kuvaukset osatoteutusten sisällöstä löytyvät käyttösuunnitelmasta.

AKKU – Ammatillisen koulutuksen koulutusviennin edistäminen
Hakija: Turun kaupungin sivistystoimiala
Myönnetty rahoitus: 40 850 €
Kokonaiskustannusarvio: 58 360 €
Toteutusaika: 1.4. – 31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita ja toimintamalleja sekä yhteistyön ja liiketoiminnan muotoja tukemaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen tai tutkinnonosien koulutusvientiä. Tavoitteen ajankohtaisuutta korostaa vuonna 2018 odotettavissa oleva toisen asteen tutkintomyynnin vapauttava asetus.


Yhteistyöllä vauhtia omistajanvaihdoksiin Varsinais-Suomessa
Hakija: Varsinais-Suomen Yrittäjät
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 100 000 €
Toteutusaika: 1.6.2017 - 31.12.2018
Hankkeen tarkoituksena on varmistaa yritystoiminnan uudistuminen ja edistää työllisyyttä ja kasvua varsinaissuomalaisissa kunnissa. Käytännössä tavoitteena on luoda uusia menetelmiä ja työkaluja omistajanvaihdosten onnistumisen tueksi ja testata niitä käytännössä. Kaarinan kaupunki toimii hankkeessa pilottikuntana, jossa hankkeen menetelmiä ja työkaluja testataan. Testauksen tuloksia sovelletaan kaikkiin Turun seudun kuntiin ja soveltuvin osin koko maakuntaan.


Nordic Health Living Lab: PK‐innovaattorit, sairaala ja tutkimus potilaslähtöisen, pohjoismaisen konseptin kehittäjänä
Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 67 608 €
Kokonaiskustannusarvio: 96 584 €
Toteutusaika: 1.5.2017 – 30.4.2018
Hankkeen tavoitteena on selvittää, testata ja esittää koti‐ ja potilaslähtöisen terveyden ja sairaanhoidon mahdollisuudet, edut sekä kehitystarpeet pohjoismaisessa asuin‐ ja toimintaympäristössä. Tavoitteena on suunnitella toimintamalli, jossa olemassa olevien pohjoismaisten tutkimus‐ ja kehitysympäristöjen yhteistyötä lisäämällä luodaan pohjaa yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Toimintamallissa halutaan liiketoiminnan kasvun lisäksi edistää innovaatioiden yhteiskehittämistä, referenssien ja pilottien toteuttamista ja "Nordic"‐ratkaisujen syntymistä.


Marine Engineering - Laivakoneistojen osaamiskeskittymä
Hakija: Turun Ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 41 720 €
Kokonaiskustannusarvio: 59 600 €
Toteutusaika: 1.8.2017 - 31.3.2018
Laivakoneistot (Marine Engineering, ME) tarkoittavat laivan tai vastaavan aluksen kulkukoneistoa, sähkökoneistoa, lämmönkehityskoneistoa, ohjailukoneistoa ja lastinkäsittelyyn liittyviä koneistoja sekä näiden apujärjestelmiä. Laivakoneistojen osaaminen muodostuu useista erilaisista osa-alueista, joilla ei ole selkeää johdonmukaista kokonaisuutta. Hankkeen päätavoite on luoda laivakoneistojen osaamiskeskittymä Varsinais-Suomeen.


Logis, logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa
Hakija: Ukipolis Oy
Myönnetty rahoitus: 52 885 €
Kokonaiskustannusarvio: 75 550 €
Toteutusaika: 1.4.2017 – 31.12.2018
Hankkeessa tuotetaan toimintamalleja valmistavan teollisuuden tiedon- ja toimitusketjujen tehostamiseksi sähköisen tiedonsiirron ja uusimman logistisen tiedon pohjalta. Hankkeessa testataan esimerkiksi eri menetelmien nopeita kokeiluja ja ketteriä pilotointeja valmistavan teollisuuden eri toimitus- ja tietoketjuissa. Pilottikohteiden avulla voidaan löytää uusia tai hyödyntää jo olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla eri toimitusketjujen logistisiksi ratkaisuiksi. Hankkeessa hyödynnetään uusinta tietoutta ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia teollisuuden yrityksissä. Hanke madaltaa kynnystä logistiikan kehittämisessä ja edistää seudun kehittämisyhtiöiden, oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä oppimista toisilta.

 

Kasvua ennakoimalla – Varsinais-Suomen ennakointiakatemia V-S EKA
Hakija: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Myönnetty rahoitus: 38 410 €
Kokonaiskustannusarvio: 54 872 €
Toteutusaika: 1.12.2017–31.5.2018
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on eri alojen rajoja ylittävän ennakointimallin rakentaminen. Tarkoituksena on luoda verkosto, joka toimii viranomaisten, oppilaitosten ja elinkeinoelämän sekä keskeisten työelämän järjestöjen yhteenliittymänä (vrt. Turun matkailuakatemia, FinWay-learning koulutusvientikonsortio, Uudenmaan ennakointikamari jne.) toiminnan painopisteen ollessa osaamis- ja koulutustarve-ennakoinnissa. Ennakointiakatemia tuottaa sekä määrällistä että laadullista ennakointitietoa. Tieto palvelee maakunnan kehittämistä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä, koulutuksen suunnittelusta maakunnallisen edunvalvonnan kehittämiseen.

 

Innovaatioekosysteemit kehityksen ajureina 2018
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 40 000 €
Kokonaiskustannusarvio: 57 143 €
Toteutusaika: 1.1.–31.12.2018
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on koota uudenlaisia innovaatioekosysteemejä, joissa monialaisella ja avoimella yhteistyöllä kokeillaan ratkaista toimintaympäristön ja yhteiskunnan haasteita tähdäten siihen, että tuloksena syntyy uusia, pysyviä toimintamalleja ja yhteistyön muotoja alueelle laaja-alaisesti.

Kokeiltavat innovaatioekosysteemien alustat voivat perustua tiettyyn kasvavaan toimialaan (esim. health tech), jonka tuloksena voi syntyä entistä vahvempi liiketoimintaekosysteemi. Alustat voivat olla paikkasidonnaisia ja tällöin ne voivat toimia ns. kehitys- ja innovaatioiden testausalustana (esim. Salon Urheilupuisto). Innovaatioekosysteemin kasvun ajurina voi toimia myös jokin tuote tai nouseva ala (esim. aurinkopaneeli), joka toimii perustana monialaiselle uudelle liiketoiminnalle.