Varsinais-Suomen liitto on 27 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka rahoittaa toimintaansa kuntien väestömääriin perustuvilla maksuosuuksilla. Liitto toimii aluekehitysviranomaisena sekä suunnittelu- ja edunvalvontaorganisaationa. Työntekijöitä liitossa on noin 60.

Aluekehityksen tukija

Liitto sovittaa yhteen eri viranomaistahojen toimenpiteitä, vastaa maakuntatasoisesta maankäytön suunnittelusta, laatii 20 vuoden ajanjaksolle maakuntasuunnitelman ja valtuustokausittain tarkistettavan maakuntaohjelman. Liitto myöntää maakunnan kehittämisrahaa em. ohjelmia tukeviin hankkeisiin sekä pitää tiivistä yhteyttä maakunnasta kotoisin oleviin kansanedustajiin.

Kansainvälinen toimija

Kansainvälisiä yhteistyösopimuksia on solmittu Euroopan eri alueiden kanssa. Liitto myös hallinnoi maakunnassa toteutettavia EU-ohjelmia. Liitolla on edunvalvontatoimisto Brysselissä yhdessä Turun kaupungin ja Turun korkeakoulujen kanssa. Lisäksi liitto on Itämeren alueen Central Baltic -ohjelman hallinnointi- ja maksuviranomainen.

Demokraattinen päätöksentekijä

Korkein päättävä elin on 100-jäseninen maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston muodostavat pj. Pekka Myllymäki (kesk), Jouko Antola (sdp), Saara-Sofia Sirén (kok) sekä Li Andersson (vas). Maakuntavaltuuston alaisuudessa toimii 19-jäseninen maakuntahallitus. Maakuntahallituksen puheenjohtajiston muodostavat pj. Ilkka Kanerva (kok), Juuso Alatalo (sdp) sekä Jani Kurvinen (kesk). Viraston esimies on maakuntajohtaja Kari Häkämies.

tehtavatjatoiminta