Paikkatietoa eli maantieteelliseen sijaintiin liittyvää tietoa käytetään yhä useammilla eri aloilla. Paikkatiedot yhdistävät kätevästi tilastotietoa karttoihin ja tiedon tulkintaan saadaan uusi ulottuvuus. Maakuntaliitoissa paikkatiedon käytöllä on tärkeä rooli. Maankäytön suunnittelun ohella voidaan paikkatietojen avulla tutkia mm. erilaisia alueellisia ilmiöitä, kuten asutuksen keskittyneisyyttä, sairaaloiden saavutettavuutta tai vaikkapa viheralueverkoston kattavuutta.

 

Varsinais-Suomen liitossa on useita paikkatietoon erikoistuneita henkilöitä, sillä maankäytön suunnittelussa  ja maakuntakaavan laadinnassa tarvitaan suuri määrä paikkatietoaineistoja. Maakuntakaavan lisäksi erilaisissa selvityksissä tuotetaan tärkeää tietoa alueellisten toimintojen suunnittelua varten. Tällaisia ovat mm. tuulivoiman käytölle soveltuvien alueiden löytäminen ja sorakuoppien kunnostustarpeiden määrittäminen. Myös tilastotietoja tuotetaan kartoiksi, jolloin alueen kehitystä voidaan esitellä yleisölle ja päättäjille.

Varsinais-Suomen liiton tiloissa toimii myös alueellinen paikkatietokeskus Lounaispaikka, joka tarjoaa ilmaisia paikkatietopalveluita alueen organisaatioille sekä tiedottaa ja kerää yhteen Lounais-Suomea koskevia paikkatietoaineistoja. Lounaispaikka on Suomen oloissa uniikki toimija, seitsemän alueellisen organisaation verkosto ja on ollut toiminnassa jo vuodesta 2002. Lounaispaikka kehittää myös paikkatietoalan hanketoimintaa ja paikkatietoalan yhteistyötä alueella.

 

Varsinais-Suomen liitto koordinoi ja kehittää myös paikkatietoon liittyviä hankkeita, joista tällä hetkellä on käynnissä mm. tuulivoimaselvityksen teko, paikkatiedon opetusportaalin kehittäminen sekä Lounaispaikan paikkatietoinfrastruktuurin uudistaminen.

 

Paikkatiedon tuottaminen on levinnyt lähes alalle kuin alalle. Paikkatietoja tarvitaan navigoinnista ympäristön suunnitteluun. Varsinais-Suomen alueella merkittäviä paikkatiedon tuottajia ja käyttäjiä ovat Varsinais-Suomen maakuntaliiton lisäksi mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, alueen kunnat ja korkeakoulut. Paikkatietojen hyödyntäjinä on vielä suurempi joukko eri alan toimijoita.

 

Kansallisesti tärkeitä paikkatiedon tuottajia ovat mm. Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus, Museovirasto ja Geologian tutkimuskeskus. Myös yritykset tuottavat paljon paikkatietomateriaalia mm. konsulttitehtävissään ja tarjoavat erilaisia paikkatietopalveluita. Kansallinen paikkatietoportaali Paikkatietoikkuna kerää yhteen valtakunnallisesti merkittäviä paikkatietoaineistoja ja tietoa paikkatietoalan toiminnasta.

 

Lounaistieto on Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu - maassamme ainutlaatuinen verkosto, joka hyödyntää avointa dataa hyödyksi mm. kunnille, organisaatioille, oppilaitoksille ja kansalaisille.

Jaamme avointa dataa tilastotiedosta paikkatietoon, seuraamme maakunnan kehitystä ja kerromme tapahtumista. Lounaistiedon työkaluja voivat hyödyntää mm. yritykset, media, oppilaitokset ja kansalaiset.

Tervetuloa mukaan verkostoon!


www.lounaistieto.fi

 

 

 

 

lounaistieto logo