visio logo

Juhlavuoden kunniaksi kutsutaan Suomen koululuokkia (yläkoulut, erityiskoulut, ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) tekemään Suomelle uuden ”itsenäisyysjulistuksen” eli vision Suomen ja suomalaisten seuraavasta sadasta vuodesta.

Vision pohjana voi olla aiempi 100 vuotta sitten tehty itsenäisyysjulistus tai liikkeelle voi lähteä uudella idealla. Tyyli on vapaa. Uusi visio voi olla muodoltaan tekstiä, liikkuvaa kuvaa, valokuvaa tai piirros tai siinä voivat yhdistyä kaikki nämä. Pääasia on, että vision avulla tuodaan esille se, miten tai millaiseksi nuoret toivovat Suomen kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana. Esitystapa ei saa olla ketään syrjivä. Esityskielinä voi olla suomi, ruotsi, saame tai viittomakieli.

Maakunnan eri kouluasteiden visioista valitaan maakunnittain parhaat, 5-10 ehdokasta. Nämä lähetetään 31.5.2017 mennessä Satakuntaliittoon, jossa liiton kokoama maakunnallinen lukuraati valitsee kesän aikana 20 parhainta ehdotusta. Alkusyksystä 2017 valtakunnallinen raati (kirjailijoita, taiteilijoita sekä edustajia nuorisoliitoista, Suomi100 -hankkeesta, eduskunnasta ja alkuperäisen itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneista senaatinsuvuista) valitsee voittajan. Visio julkistetaan 15.11.2017 eduskunnassa Pikkuparlamentin ”Pärjäävätkö demokratiat maailmassa” -seminaarissa, johon sisältyy voittajavision tehneiden nuorten puheenvuoro.

Visiot kootaan yhteiselle verkkosivustolle www.100visio.fi, joka on jo käytössä. Sivustolta löytyvät myös valtakunnalliset 100visio-yhteyshenkilöt. Kaikki Suomen maakunnat ovat mukana Satakuntaliiton koordinoimassa hankkeessa, ja sitä viedään eteenpäin yhteistyössä eduskunnan kanssa.

100 Visio logo 2

 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen liitto, Hannele Hartikainen, Suomi 100 aluekoordinaattori, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuntien poliittiset voimasuhteet 2009-2013 kunnallisvaalien 2008 jälkeen.
Osaamisryhmän tehtävänä on koordinoida ja hoitaa maakunnan edunvalvontaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Varsinais-Suomen liitto listaa vuosittain maakunnalle tärkeät valtion budjettiin liittyvät tavoitteet, joita edistetään yhteydenpidolla kansanedustajiin ja muihin päättäjiin. Liitto toimii tiedonvälittäjänä varsinaissuomalaisten kansanedustajien suuntaan ja organisoi maakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän tapaamisia.

Kansainvälisessä toiminnassa Varsinais-Suomen liitolla, Turun kaupungilla sekä alueen korkeakouluilla on yhteinen toimisto sekä Brysselissä että Pietarissa edunvalvontaa, markkinointia, tiedottamista sekä yhteistyön kehittämistä varten. Kansainvälisen yhteistyön pääpaino on Itämeren alueen yhteistyössä ja verkostoissa.

Maakunnan liitto toimii yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa ja järjestää kuntajohdolle tapaamisia ja tilaisuuksia. Varsinais-Suomen liitto harjoittaa yhteistyötä myös maakunnallisten ja kunnallisten organisaatioiden kanssa sekä toimii yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa. Lisäksi osaamisryhmä markkinoi maakuntaa, tiedottaa maakunnan ajankohtaisista asioista ja osallistuu kotiseutu-, kansalais- ja kulttuuriyhteistyöhön sekä koordinoi erilaisia maakunnallisia tapahtumia.

 

edunvalvonta

Kerran vuodessa kuntien johtajat (poliitikot ja virkamiehet) kutsutaan koolle neuvottelupäiville. Neuvottelupäivillä keskustellaan kuntien taloudesta, ALKU- ja PARAS-hankkeista sekä muista uudistuksista.