Varsinais-Suomen liiton virasto on päällikkövirasto. Maakuntajohtajan tukena toimii osaamisryhmien johtajista muodostettu johtoryhmä. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti ja kokouksiin osallistuu myös puolivuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja.

Liiton hallinto huolehtii viraston hallinto- ja henkilöstöpalveluista, taloudesta ja kirjanpidosta, atk-palveluista ja arkistoinnista sekä hankinnoista siten, että luottamushenkilöhallinto ja viraston vastuu-alueet pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan niille asetetut tavoitteet ja tehtävät.

hallinto