Aluekehittämisellä edistetään maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä. Omatoimisuuden ohjenuorana toimii maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntastrategia vuosille 2014-2017 (maakuntasuunnitelma 2035+ ja maakuntaohjelma 2014-2017). Toimialoittaiset ja sektorikohtaiset strategiat tarkentavat maakuntaohjelman sisältöä. Näihin kuuluvat myös kaikki EU-ohjelmat. Maakuntaohjelmaa toteuttavat myös valtion alueviranomaiset. Liitto osallistuu alueellisten, kansallisten EU-ohjelmien hallinnointiin ja toteuttamiseen.

Osaamisryhmän tehtävänä on kansallisen aluekehityksen ohella myös liiton kansainvälisen toiminnan edistäminen sekä alueellisen, rajat ylittävän Central Baltic -ohjelman hallintoviranomaistehtävät.

Kuntarahoitteisen toiminnan piirissä on liiton yleinen kansainvälinen yhteistyö, muu toiminta on hanke- ja ohjelmatoiminnan alaista toimintaa.

aluekehittaminen