Osaamisryhmän tehtävänä on koordinoida ja hoitaa maakunnan edunvalvontaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Varsinais-Suomen liitto listaa vuosittain maakunnalle tärkeät valtion budjettiin liittyvät tavoitteet, joita edistetään yhteydenpidolla kansanedustajiin ja muihin päättäjiin. Liitto toimii tiedonvälittäjänä varsinaissuomalaisten kansanedustajien suuntaan ja organisoi maakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän tapaamisia.

Kansainvälisessä toiminnassa Varsinais-Suomen liitolla, Turun kaupungilla sekä alueen korkeakouluilla on yhteinen toimisto sekä Brysselissä että Pietarissa edunvalvontaa, markkinointia, tiedottamista sekä yhteistyön kehittämistä varten. Kansainvälisen yhteistyön pääpaino on Itämeren alueen yhteistyössä ja verkostoissa.

Maakunnan liitto toimii yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa ja järjestää kuntajohdolle tapaamisia ja tilaisuuksia. Varsinais-Suomen liitto harjoittaa yhteistyötä myös maakunnallisten ja kunnallisten organisaatioiden kanssa sekä toimii yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa. Lisäksi osaamisryhmä markkinoi maakuntaa, tiedottaa maakunnan ajankohtaisista asioista ja osallistuu kotiseutu-, kansalais- ja kulttuuriyhteistyöhön sekä koordinoi erilaisia maakunnallisia tapahtumia.

 

edunvalvonta