Kungörelse

 

Egentliga Finlands förbund lediganslår att söka stöd för glesbandsbyggande i glesbygden.

Stödet rör planeringen av bredbandsnät och byggande av bredband. Stödet rör områden som nu ligger utanför marknadskrafternas utbud av bredband och som inte antas få bredband före år 2015.

Stöd kan sökas i Vehmaa kommun, delar av Pöytis kommun och i Loimaa stad.

Ansökningar riktade till Egentliga Finlands förbund ska lämnas in senast 11.4.2011 kl. 12.