Mitä jos sulkisimme keskustasta kadun kuukaudeksi? Kansainväliset esimerkit puoltavat rohkeutta toimintaan – ja osoittavat, että keskustoja voidaan rakentaa jalankulkijoille myös pienemmissä kaupungeissa. Tämä ei tarkoita kuitenkaan vain reunakivien ja kävelyteiden suunnittelua. Tarvitaan kokonaisvaltaista muutosta kaupunkisuunnitteluun – sekä roima annos rohkeutta toimia pitkäjänteisesti hienojen tavoitteiden puolesta.

Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin 17.2.2016 järjestämä Jalankulkufoorumin suunnitteluperiaatteet -foorumi avasi jalankulun kehittämiselle uudenlaisia näkökulmia niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten esimerkkien avulla. Foorumissa kuultiin Madridin jalankulun kehittämisen monivaiheinen historia ja nähtiin hienoja toteutusesimerkkejä jalankulkuympäristöistä. Tanskasta Gehl-arkkitehdeistä luennoimaan tullut Ola Gustafsson puolestaan toi puolestaan esimerkkejä niin New Yorkista kuin Malmöstäkin, niin Euroopasta kuin Aasiastakin.

Kaikki ei tapahdu kerralla eivätkä tulokset näy hetkessä. Kansainväliset esimerkit toivat todeksi kuitenkin mahdollisuuden, että kerran autojen valtaama kaupunki voivaan vallata takaisin kävelijöille ja pyöräilijöille. Heli Marjanen Turun yliopistosta toi esille mielenkiintoisia tuloksia tutkimuksesta, jonka ensimmäiset otokset näyttävät puoltavan jalankulun kehittämistä keskustoissa myös kaupankäynnin kannalta; alustavan otoksen perusteella Turun keskustaan kävellen tulevat kuluttavatkin enemmän rahaa vaateostoksiin kuin autolla tulevat! Tutkimuksia jatketaan, ja kuulijat jäivät odottamaan jatkotuloksia mielenkiinnolla.

Lähiympäristössämmekin on tapahtunut paljon, ja hienoja suunnitelmia on saatu aikaiseksi. Turussa Skanssin alueen lähtökohtana on ollut jalankulkukaupungin kehittäminen, jonka toimivuutta lähdetään testaamaan, kun alueelle saadaan ensimmäiset asuinrakennukset rakennettua. Naantalissa vanhan kaupungin jalankulkuympäristön ajatusmaailmaa ollaan viemässä myös keskustaan, jossa on lähtemässä liikkeelle arviolta kymmenen vuotta kestävä keskustan kehittäminen. Turussa jalankulkukaupungin kehittämiselle on hienot suunnitelmat ja tavoitteet niin keskustassa kuin Kampus-alueellakin. Nyt tarvitaan vain rohkeutta viedä näitä hienoja suunnitelmia eteenpäin.

Liikenneturvallisuus on parantunut Suomessa merkittävästi viime vuosina. Jalankulun turvallisuus ei ole kuitenkaan vain mitattua turvallisuutta; koettu turvallisuus vaikuttaa etenkin siihen, millä välineillä asukkaat lähtevät liikkeelle – ja miten lasten annetaan liikkua asuinympäristössään. Asenteissa on parantamisen varaa; vaikka lievä ylinopeus nähdään pienenä rikkeenä, voi sillä olla kohtalokkaat seuraukset jalankulkijalle etenkin keskustaympäristöissä. Lievä ylinopeus on verrattavissa rattijuopumukseen, johon kuitenkin suhtaudutaan lievää ylinopeutta kielteisemmin – myös rangaistuskäytännöissä.

Kuopion esimerkit puhuvat osaltaan siitä, että pitkäjänteisellä työskentelyllä ja kovalla tahdolla jalankulkuympäristöä voidaan kehittää – jopa pienilläkin kaupunkiseuduilla. Jalankulkuympäristön kehittäminen ei ole kuitenkaan vain kävelyteiden rakentamista ja reunakivien miettimistä; kaikki lähtee strategisista linjauksista ylhäältä päin, sillä jalankulkuympäristö on riippuvainen ympäröivän asutuksen tiiviydestä, palvelujen läheisyydestä, ympäristön kiinnostavuudesta, rakentamistavasta... Listaa voisi jatkaa päivän annin perusteella vielä paljon pidemmälle, mutta lyhyesti todettuna: tarvitaan uudenlaista otetta kaupunkisuunnitteluun. Iltapäivän työskentely Turun Linnakaupungin, Loimaan marketalueen sekä Salon keskustan ympäristön osalta osoitti, että tahtoa jalankulkuympäristön kehittämiseksi löytyy – mutta kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan suunnitelmat ovat liian maltillisia. Kaikille ei kannata tarjota kaikkea samassa ympäristössä, vaan parempi on keskittyä jalankulun kehittämiseen kunnolla etenkin keskusta-alueilla, joihin on myös mahdollista järjestää hyvät joukkoliikenteen yhteydet sekä tiivistää asutusta – ja jättää selkeästi autoliikenteeseen tukeutuvat alueet autoilijoille.

Joskus on myös hyvä viestiä mahdollisuuksista kokeilemalla: Madridissa päätettiin kokeilla kuukauden ajan, mitä tapahtuu, jos keskustan yksi kaduista suljetaan joulukuun ajaksi autoilijoilta. Kokeilu oli onnistunut – ja tänä vuonna katu suljetaan lopullisesti autoilijoilta!

Jalankulkufoorumissa kuultiin monta hienoa esitystä. Päivän ohjelma ja esitykset on myös tiivistettynä sivun laidassa tutustuttavaksi heille, jotka eivät tällä kertaa päässeet mukaan.

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Mari Sinn
p. 045 807 8969

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Jalankulkukaupungin suunnitteluperiaatteet 16.2.2017 -ohjelma

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Jalankulkukaupungin suunnitteluperiaatteet, Heikki Saarento, suunnittelujohtaja

Civitas Eccentric - Turku 2016 - 2020, Stella Aaltonen

WALKING CITY DEVELOPMENT IN MADRID, Carlos Corral

Turun kävelevä kampus, Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja

Jalankulkukaupungin kehittäminen, Turun keskusta, Jouni Lehtomaa

Päivittäistavarakaupan saavutettavuus, Eero Salminen

Kävely‐ympäristön kehittäminen, Naantali, Uurasmaa Oscu, kaupunginarkkitehti

Jos suojattomat saisivat päättää, Jaakko Klang

Kaupunkikudokset keskustoissa, Leo Kosonen, tutkija. yliarkkitehti

Keskustan kaupan kehittäminen, Heli Marjanen, professori

Helin & Co arkkitehdit, Hanna Euro

Walking (and staying) Cities, Ola Gustafsson