Ylatunniste2

LIITTO VARAUTUU POHJOISEN KASVUVYÖHYKKEEN KEHITTÄMISEEN LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ
Lisätietoja: kehittämispäällikkö Laura Leppänen, puh. 040 767 4364

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimialalla valmistellaan mm. alueen elinvoimaisuutta ja yhteistyötä lisääviä kasvuvyöhykkeitä. Alueellisille innovaatioille ja kokeiluille on varattu 30 miljoonan euron määräraha vuosille 2016–2018.

Kasvuvyöhykestatuksesta on ensimmäistä kertaa järjestetty kilpailu, josta valitaan 1–2 parasta esitystä sopimusmenettelyyn.

Kasvuvyöhykkeet linkittävät erikokoisia keskuksia ja alueita toisiinsa sekä suuntaavat yhteistyötä. Kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, parantaa työvoiman liikkuvuutta laajalla työssäkäyntialueella, houkutella yritysten investointeja ja luoda uusia palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia. Tähdätään myös kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen.

- Pohjoinen kasvuvyöhyke on Etelä-Suomen yhteistyöfoorumi, jonka merkitys Varsinais-Suomelle on suuri. Vyöhyke on osa EU:n TEN-T ydinverkkokäytävää ja Suomen tärkein kansainvälinen kasvuvyöhyke, arvioi maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Pohjoinen kasvuvyöhyke -hankkeessa ovat mukana omarahoitusosuudella yhteistyöhön sitoutuneet tahot Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki, Vantaa, Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson liitto, Päijät-Hämeen liitto, Satakuntaliitto, Uudenmaan liitto ja Varsinais-Suomen liitto. Toimijat ovat valmistelleet kilpailuun yhteisen hakemuksen, jossa strategisena kärkenä on logistisen kilpailukyvyn parantaminen yli hallinnollisten rajojen. Hankkeen isäntäorganisaatioina toimivat Turun kaupunki ja Uudenmaan liitto.

TEM arvioi ja karsii kilpailuehdotukset helmi-maaliskuussa. Tämän jälkeen käynnistetään sopimusneuvottelut valittujen kasvuvyöhykkeiden kanssa. Lopullinen päätös vyöhykkeistä tehdään maalis-huhtikuussa 2016.

Pohjoinen kasvuvyöhyke -hankkeen suunniteltu kesto on 1.3.2016–31.12.2018. Vuosille 2016–2018 tavoiteltava rahoitus on yhteensä 2,16 milj. euroa eli 720 000 euroa per vuosi. Tästä valtion kasvuvyöhykerahoitusta on 360 000 euroa/vuosi ja hakijaverkoston omarahoitusta 360 000 euroa/vuosi. Varsinais-Suomen liiton osuus hankkeessa on 15 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan eli yhteensä 45 000 euroa.

 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO OSALLISTUU OIKEUDELLISEN OSAAMISKESKUS BALEXIN RAHOITTAMISEEN
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204

BALEX eli Baltic Area Legal Studies on vuonna 2014 perustettu Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen oikeudellinen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen oikeudellista tutkimusta ja koulutusta.
Yliopistojen ja korkeakoulujen voimakkaiden resurssileikkauksien seurauksena Balexin perustajayliopistoilla ei enää ole mahdollisuutta rahoittaa toimintaa yksin. Siksi osaamiskeskuksesta pyydetään, että Varsinais-Suomen liitto osallistuisi Balex:in sihteeristön perustamiseen ja näin ollen varmistaisi Balexin toiminnan jatkuvuuden. Muita organisaatioita, joiden kanssa neuvotellaan, ovat mm. Turun kaupunki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Osallistuminen BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan on Varsinais-Suomen liitolle tärkeä lisä kansainvälisten toimijoiden verkottumisessa ja hankeyhteistyössä. Itsehallintoalueiden valmistelun edetessä liiton sitoutuminen on tarkoituksenmukaista rajoittaa vuosille 2016 ja 2017.

Maakuntahallitus päätti osallistua BALEX-sihteeristön rahoitukseen 10 000 euroa/vuosi vuosina 2016 ja 2017. Edustajaksi BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan maakuntahallitus nimesi maakuntajohtaja Kari Häkämiehen.

 alatunniste