Maakuntaa kehitetään omatoimiseksi ja tasapainoiseksi. Varsinais-Suomen liitolla on maakuntaohjelman laadinta- ja toteuttamisen koordinointivastuu. Maakuntaohjelma laaditaan aina kerran neljässä vuodessa valtuustokausittain. Maakuntaohjelmaa toteutetaan useiden muiden kansallisten ohjelmien avulla, joita ovat mm. rakennerahasto- ja maaseutuohjelmat.

 

aluekehittaminenohjtyo