Aluekehittämisellä edistetään maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä. Omatoimisuuden ohjenuorana toimii maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntastrategia vuosille 2018-2021 (maakuntasuunnitelma 2035+ ja maakuntaohjelma 2018-2021). Toimialoittaiset ja sektorikohtaiset strategiat tarkentavat maakuntaohjelman sisältöä. Näihin kuuluvat myös kaikki EU-ohjelmat. Maakuntaohjelmaa toteuttavat myös valtion alueviranomaiset. Liitto osallistuu alueellisten, kansallisten EU-ohjelmien hallinnointiin ja toteuttamiseen.

Osaamisryhmän tehtävänä on kansallisen aluekehityksen ohella myös liiton kansainvälisen toiminnan edistäminen sekä alueellisen, rajat ylittävän Central Baltic -ohjelman hallintoviranomaistehtävät.

Kuntarahoitteisen toiminnan piirissä on liiton yleinen kansainvälinen yhteistyö, muu toiminta on hanke- ja ohjelmatoiminnan alaista toimintaa.

 

Maakuntaa kehitetään omatoimiseksi ja tasapainoiseksi. Varsinais-Suomen liitolla on maakuntaohjelman laadinta- ja toteuttamisen koordinointivastuu. Maakuntaohjelma laaditaan aina kerran neljässä vuodessa valtuustokausittain. Maakuntaohjelmaa toteutetaan useiden muiden kansallisten ohjelmien avulla, joita ovat mm. rakennerahasto- ja maaseutuohjelmat.