Varsinais-Suomessa on valmisteltu maakunnan liiton johdolla, laajassa yhteistyössä aluekehittämisen toimijoiden kanssa, alueellinen selviytymissuunnitelma Covid 19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista selviytymiseen. Alueellisen selviytymissuunnitelman tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista muutosjoustavuutta. Varsinais-Suomen maakuntahallituksen syyskuussa 2020 hyväksymä suunnitelma sisältää sekä nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, että valintoja uuden kasvun käynnistämiseksi pidemmällä aikavälillä. Toimenpiteet kohdentuvat:

  • yritysten toimintaympäristöön
  • osaamiseen ja koulutukseen
  • sosiaalisiin vaikutuksiin 
  • elvyttäviin infrahankkeisiin

Alueellinen selviytymissuunnitelma (Pdf)

Lisätietoja:

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
puh. 040 506 3715
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
puh. 040 776 0630 
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi