Maakunnan liitoilla on lakisääteinenvastuu koulutustarpeiden pitkän ja keskipitkän aikavälin ennakoinnista ja sen organisoinnista alueellaan. Liitot vastaavat alueillaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön pitkän aikavälin koulutustarve-ennakoinnin edellyttämän alueellisten laskelmien ja arvioiden tuottamisesta yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.


Maakunnan koulutustarvelaskelmat laaditaan ministeriön ja opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon nuorisoikäluokkien koon kehitys, toimialojen työllisyyden ennakoitu kehitys, tuleva ammattirakenne, eläkepoistuma ja muut mahdolliset alueelliset muuttujat.


Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmistelua ohjaa Varsinais-Suomessa maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen koulutusjaosto. KESU-prosessin lisäksi koulutusjaosto toimii myös muiden maakunnallisten toisen ja korkea-asteen koulutusta koskevien asioiden neuvoa-antavana ja koordinoivana foorumina.

 

OKM linjasi 2020-luvun koulutustarpeita

kauppakorkeakoulu

 

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+