Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen koulutusjaosto toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina erityisesti maakunnan toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta koskevissa asioissa. Koulutusjaosto tekee aloitteita ja tilaa selvityksiä, jotka tukevat koulutusta koskevien asioiden valmistelua ja lopullista päätöksentekoa MYR:ssä, sekä muissa instanneissa tilanteen ja tarpeen mukaan.

Koulutusjaoston tehtävänä on muun muassa:

  • maakuntaohjelman toteuttamisen edistäminen koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa
  • maakunnallisen koulutuspolitiikan kehittäminen ja esitysten valmistelu
  • kehittämissuunnitelmaan (KESU)
  • työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen edistäminen
  • maakunnan oppilaitosverkoston laajuuden ja tarpeen arviointi

Koulutusjaostossa ovat edustettuina Varsinais-Suomen liiton lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI), työmarkkinajärjestöt, yritykset ja oppilaitokset. Koulutusjaostolle on nimetty sihteeristö joka valmistelee asiat jaostolle. Sihteeristö koostuu ELY-keskuksen ja liiton edustajista, sekä tarvittaessa muista asiantuntijoista. Jaoston puheenjohtajana toimii ELY-keskuksen edustaja.