Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan kahden vuoden välein maakunnan liiton johdolla. Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä on lokakuussa 2018 hyväksynyt maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019-2020.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on laadittu maakuntaohjelman 2018-2021 älykkään erikoistumisen painopisteiden ja päätoimenpiteen, Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin mukaisesti. Maakuntaohjelmaa toteutetaan kumppanuusverkostoissa, jotka edistävät
älykkään erikoistumisen painopisteiden sekä ohjelman toimenpiteiden toteuttamista.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä, joita edistetään kumppanuusverkostojen avulla. Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös EU:n rakennerahastovaroilla tuettavan toiminnan sekä EU-rahoituksen kohdentamisen. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan maakuntien yhteistoiminta-alueen (Varsinais-Suomi ja Satakunta) yhteiset hankkeet.


Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020 (PDF)

Lisätietoja:

elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
puh. 040 776 0630
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki
puh. 040 520 0761
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Topsu kansikuva 2016