Varsinais-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta ja se täydentää maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Suunnitelman tavoitteena on siirtyä rakennemuutosten äkillisestä reagoinnista niiden ennakointiin, jolloin rakennemuutosten negatiiviset vaikutukset jäävät lievemmiksi. Suunnitelmassa on käsitelty mm. seuraavat asiat: alueiden kyky kestää muutoksia ja toipua niistä, riskialueet ja suunnitelma niihin varautumiseksi sekä suunnitelma uuden ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” (AIKO) rahoituksen käytöstä. AIKO on uusi kansallinen rahoitusmuoto rakennemuutosten ennakointiin ja kasvun hakemiseen. Rahoitusta on valtakunnan tasolla käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Noin puolet rahoituksesta käytetään kaupunkien kasvusopimuksiin ja kasvukäytäviin sekä toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin.

Varsinais-Suomi on mm. monipuolisen elinkeinorakenteen kautta hyvin puskuroitu rakennemuutosta vastaan. Seutukunnista parhaassa asemassa on Turun seutukunta. Varsinais-Suomessa on paljon kokemusta perinteisestä äkilliseen rakennemuutokseen liittyvästä työskentelystä autoteollisuuden, meriteollisuuden sekä Nokian/Microsoftin kautta. Tässä yhteydessä on rakennettu luottamukselliset välit toimijoiden kesken. Ennakoiva rakennemuutostyöskentely vaatii perinteisen tilastoanalyysin lisäksi jatkuvaa dialogia eri toimijoiden kanssa.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ennakoidun rakennemuutoksen toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluontoisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

AIKO -rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten nopeaa liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. Varsinais-Suomen kumppanuusstrategian mukaisesti etusijalla ovat hankkeet, joissa jo hakuvaiheessa pystytään osoittamaan yhdessä tekeminen ja useamman toimijan mukanaolo.

Ennakoivan rakennemuutoksen AIKO -rahoitusta jaetaan kaikille maakunnille. Ennakoidun rakennemuutoksen AIKO-rahoituksen hankkeista päättävät maakunnan liitot.

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma (PDF)

Lisätietoja:
elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
puh. 040 7760630
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi