Pohjoinen kasvuvyöhyke kokoaa Etelä-Suomen 13 merkittävää kaupunkia ja kuusi maakuntaa yhteistyöverkostoksi. Varsinais-Suomen liiton lisäksi Varsinais-Suomesta ovat mukana Turun, Salon ja Uudenkaupungin kaupungit.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen verkoston tavoitteena on toiminnallisen kokonaisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen yli hallinnollisten rajojen siten, että kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työssäkäynti- ja talousalueeksi.

Verkostoyhteistyön tavoitteena on lisäksi kansainvälisten yhteyksien parantaminen ja yhteistyön tiivistäminen yli Suomen rajojen. Kansainvälinen kilpailu käydään osaajista ja yrityksistä, ja parempi logistinen saavutettavuus ja kytkeytyminen suurempiin työmarkkina-alueisiin vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja elinvoimaa. Vyöhykekehittäminen on kansallisen kilpailukyvyn kehittämistä, ja tavoitteena on vahvistaa myös Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja valtion välistä yhteistyötä.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteisesti edistettäviä teemoja ovat sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus, logistinen toimivuus ja sujuvat pendelöintiratkaisut. Näillä vahvistetaan vyöhykkeen elinvoimaa ja houkuttelevuutta työssäkäynti-, investointi-, yritys- ja matkailualueena. Verkosto voi edistää jäsentensä yhteistyötä myös näillä alueilla.


Pohjoinen kasvuvyöhyke sivusto