Maakunnan edunvalvonnan ja yhteistyön tavoitteena on valvoa Varsinais-Suomen etuja kansallisesti ja kansainvälisesti, toimia tiedonvälittäjänä kuntienja varsinaissuomalaisten kansanedustajien suuntaan, markkinoida maakuntaa sekä vaalia maakuntahenkeä.

Liitto listaa vuosittain valtion budjettiin liittyvät tavoitteet, joita edistetään yhteydenpidolla kansanedustajiin ja muihin päättäjiin.

Edunvalvonta edellyttää hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tärkeä yhteistyöelin on maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). Järjestelmällistä yhteistyötä tehdään myös saaristo- ja kulttuuriasioissa. Liitto järjestää kuntajohdolle neuvottelupäiviä ja seminaareja.  Euroopan unionin suuntaan vaikuttaa Varsinais-Suomen liiton, Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen toimisto Brysselissä. Pietarin Suomitalossa toimii Turku-keskus.

kasitie www