Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella määritellään Varsinais-Suomen liitto kuntayhtymän oikeudellinen asema sekä päätöksenteko- ja varainhoitojärjestelyt. Lisäksi Varsinais-Suomen liiton toimintaa ohjaa hallintosääntö.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa maakuntavaltuusto hyväksyy kuntayhtymän vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä mm. jäsenkunnilta kerättävät maksuosuudet.

Toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä ja siihen on sisällytetty myös talousarvion toteutumisvertailu, tuloslaskelma ja tase. 

 

Talouden ja tarkastustoiminnan asiakirjat

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019

Tilintarkastuskertomus 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Säännöt

Perussopimus 2015

Hallintosääntö 2017

 

Muut asiakirjat

Asiakirjajulkisuuskuvaus