Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella määritellään Varsinais-Suomen liitto kuntayhtymän oikeudellinen asema sekä päätöksenteko- ja varainhoitojärjestelyt. Lisäksi Varsinais-Suomen liiton toimintaa ohjaa hallintosääntö.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa maakuntavaltuusto hyväksyy kuntayhtymän vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä mm. jäsenkunnilta kerättävät maksuosuudet.

Toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä ja siihen on sisällytetty myös talousarvion toteutumisvertailu, tuloslaskelma ja tase. 

 

Talouden ja tarkastustoiminnan asiakirjat

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018

 

Säännöt

Perussopimus 2015

Hallintosääntö 2017