Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha vuosille 2016-2018. Varsinais-Suomen liitolla on käytössä ennakoidun rakennemuutoksen rahoitusta sekä Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen toteuttamiseen osoitettua rahoitusta.

AIKO–rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua ja vastata elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, ketteriä, kokeiluluontoisia ja uusia aluekehitystoimenpiteitä. Tavoitteena on myös tukea merkittävien ja mittaluokaltaan merkittävien kehittämisprosessien nopeaa liikkeelle lähtöä.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

- edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
- nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä
- vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. Rahoitusta ei voida myöntää infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, vaikuttavuudeltaan paikallisiin hankkeisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen. Maakunnan liitto ei myöskään voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Vuonna 2019 rahoitettu AIKO -hanke

Vuonna 2018 rahoitetut AIKO -hankkeet

Vuonna 2017 rahoitetut AIKO -hankkeet

Vuonna 2016 rahoitetut AIKO -hankkeet

Hakuohje
Hakulomake
Taustalomake


Maksatushakemus

Hankkeen kustannusarvio ja maksatusten toteutuminen
Tuntikirjanpito
Hankkeen toteuttaminen

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
puh. 040 776 0630
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
puh. 040 506 3715
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi