DigiKoeAjo
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 74 940 €
Kokonaiskustannusarvio: 107 057 €
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi IoT:n (Internet of things) mahdollisuudet ja vaikutukset liiketoiminnalle, käyttäjille, loppuasiakkaille sekä osoittaa tapauskohtaisia ratkaisuja (palveluja) IoT-käytön edistämiseen. Hanke myös luo uudenlaisia palvelumalleja alueen pk-sektorille IoT:n hyödyntämiseen. Tämä tukee sekä palveluntarjoaja- että hyödyntäjäyritysten kasvumahdollisuuksia ja luo lisämahdollisuuksia uusien työpaikkojen synnylle digitaalisten palveluiden tuottamisessa.


ICT-korkeakoulutuksen vientituote
Hakija: Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 55 777 €
Kokonaiskustannusarvio: 79 682 €
Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.10.2017
Hankkeessa kootaan, tuotteistetaan ja ennakkomarkkinoidaan Salon IoT -osaamiskeskittymään sijoittuva ICT-alan vientikoulutustuote. Hankkeessa tuotteistettavan koulutusviennin tavoitteena on tuoda Salossa toteutettaviin maksullisiin tutkintoihin johtaviin koulutuksiin opiskelijoita EU:n ulkopuolelta.


Life Science rahaston perustaminen (LS Rahasto)
Hakija: Turku Science Park Oy
Myönnetty rahoitus: 66 388 €
Kokonaiskustannusarvio: 94 840 €
Toteutusaika: 1.11.2016 - 31.10.2017
Tavoitteena on saada aikaan uusi Life Sciences siemenrahasto Turkuun. Rahaston fokus olisi diagnostiikassa, lääkekehityksessä, medtech -alueella, teollisessa biotekniikassa sekä näitä liiketoiminta-alueita palvelevassa toiminnassa (esim. bioinformatiikassa). Tärkeänä tavoitteena on saada mukaan kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia, syndikaatiopartnereita muista rahastoista ja kansainvälisen tason neuvonantajaryhmä (advisor panel).


Teollisuuden hukkalämmöstä lähienergiaa
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 19 258 €
Kokonaiskustannusarvio: 27 511 €
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2017
Ensisijaisena tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli alueelliselle energiaratkaisulle, jonka avulla yritykset voisivat jakaa esim. ylijäämälämpöenergiaa. Tähän toimintamalliin halutaan liittää mukaan teknologiaa, älykkyyttä ja uudenlaisia menetelmiä. Toissijaisena tavoitteena on koota teollisuustoimijoiden, startupien ja liikelaitosten muodostama konsortio (''public-private partnership''), jonka kanssa voidaan toteuttaa em. energiakäytön tehostamiseen liittyviä kokeiluja. Kokeilujen tuloksena tehostetaan laajan alueen materiaali-, energia- ja resurssitehokkaita ratkaisuja, liitetään niihin mukaan älyratkaisuja sekä hyödynnetään tuotannosta yli jäävä lämpö entistä kattavammin