Sähköisen liikkumisen ekosysteemi 2019 – 2020
Hakija: Yrityssalo Oy
Myönnetty rahoitus: 30 464 €
Kokonaiskustannusarvio: 43 520 €
Toteutusaika: 16.8.2019 - 15.3.2020
Hankkeen lähtökohtana on luoda edellytykset pitkäaikaiselle sähköisen liikkumisen yritysekosysteemin visiolle ja kasvustrategialle Varsinais-Suomessa ja laajemmin Lounaisessa Suomessa, mikä luo pohjan alueen vahvuuksien tuomiseen esille kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Hankkeessa tehdään sellaisia tavoitteellisia kokeiluja, joiden tuloksena voidaan jatkokehittää sähköisen liikkumisen ekosysteemiä ja mahdollistaa em. vision toteutuminen alueella.