Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahaa käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. 

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Rahoitusta on mahdollista kohdentaa koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä
  • hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, urheiluseurat, ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Rahoitus on pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2020 rahoitetut hankkeet

Hakuohje
Hakulomake
Taustalomake

Maksatushakemus
Hankkeiden kustannusarvio ja maksatusten toteutuminen
Tuntikirjanpito
Hankkeen toteuttaminen
Loppuarviointi

Lisätietoja:
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
puh. 040 776 0630
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
puh. 040 506 3715
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi