Varsinais-Suomen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen
laajakaistarakentamisen tuen Maskun, Mynämäen, Nousiaisen, Paimion, Paraisten,
Pyhärannan, Pöytyän, Sauvon, Taivassalon ja Vehmaan kuntien hankealueille

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille vähintään 10 vuoden ajan.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla. Laajakaistatukilain 1186/2009 mukaan on mahdollista saada valtiontuesta enintään puolet ennakkoon. Hankkeeseen sovelletaan myös tiettyjen tukimuotojen toteamista sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014 (ns. yleinen ryhmäpoikkeus-asetus).

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakunnan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään
5.10.2018 klo 14.00 mennessä sähköisenä osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueesta:

Aleksis Klap
Lasse Nurmi
Pilvi Korhonen

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Yleiset hakemusasiakirjat (pdf):

Aloituskirje

Osa 1. Johdanto

Osa 2. Hankealue

Osa 3. Maakuntaliiton selvitys nopeiden yhteyksien tarpeesta

Osa 4. Hanke-ehdotusten laatiminen ja käsittely 2018

Osa 5. Hanke-ehdotuslomake 2018

Tarjousaluerajaukset:

Masku
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4

Mynämäki
Alue1  Alue2   Alue3  Alue4  Alue5  Alue6

Nousiainen
Alue1  Alue2

Paimio
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5

Parainen
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5  Alue6  Alue7

Pyhäranta
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5

Pöytyä
Alue1  Alue2

Sauvo
Alue1  Alue2  Alue3  Alue4  Alue5  Alue6  Alue7

Taivassalo (Alueet poistettu, toteutuvat markkinaehtoisesti)
Alue1  Alue2  Alue3

Vehmaa (Alue3 poistettu, toteutuu markkinaehtoisesti)
Alue1  Alue2  Alue3