Maakuntamme tavoitteena on olla tärkeä Itämeren solmukohta Tukholman ja Pietarin välisellä kehityskäytävällä.

Varsinais-Suomen liitto osallistuu aktiivisesti EU:n Itämeristrategian toteuttamiseen alueen muiden toimijoiden kanssa. Varsinais-Suomen liitolla, Turun kaupungilla ja alueen korkeakouluilla on yhteinen edunvalvontatoimisto Brysselissä. Toimisto palvelee maakunnan edunvalvojana muun muassa rahoitus- ja meripolitiikka-asioissa, ja järjestää erilaisia seminaareja ja tarjoaa informaatiopalveluja. Liitto osallistuu myös Pietarin Suomi-taloon vuonna 2011 avatun Turku-keskuksen toimintaan.

Osallistumalla maakunnan strategioita tukeviin kansainvälisiin hankkeisiin luodaan hyvät edellytykset näkyvyyden lisäämiselle sekä laajennetaan yhteistyösuhteita koko Itämeren piiriin. Liitto hallinnoi ja isännöi Central Baltic Interreg V A 2014 -2020 –ohjelmaa.

Liitto toimii aktiivisesti saaristomme kehittämiseksi. Saaristoyhteistyön tehtävänä on toimia kolmen saaristoalueen yleisenä yhteydenpito- ja yhteistyöelimenä. Saaristoyhteistyö kattaa maantieteellisesti Tukholman ja Uppsalan läänin saaristo-osat, Ahvenanmaan saaristokunnat sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan saaristoalueet.

Kansainvälistä toimintaa alueellamme tukee myös kansalaisille suunnattu, EU-tiedon jakamista varten perustettu avoin Europe Direct –tiedotuspiste, joka liittyy Euroopan komission ylläpitämään tiedotuspisteverkostoon.

Kv-toiminta aluekehitystyössä

eurooppa