Varsinais-Suomen liiton tehtävä kulttuurin edistämisessä on vahvistaa maakunnallista identiteettiä, huolehtia alueen kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistua kulttuuriyhteistyöhön.

Liiton kulttuuritoimikunta päivittä toimikaudellaan maakunnan kulttuuriohjelman ja toteuttaa ohjelmaa, joka sisältää yleisen kulttuuritoiminnan lisäksi myös kulttuuriyrittäjyyden, kulttuurimatkailun ja kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimikunta osallistuu maakuntastrategian laadintaan ja toteuttamisen seurantaan.Yhteistyökumppaneita ovat mm. Kulttuuripääkaupunki 2011:n perinnön jatkajat, Taiteen edistämiskeskus, maakuntien ja Varsinais-Suomen kuntien kulttuurivastaavat sekä alueen museot, taidelaitokset ja alan oppilaitokset. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Kotiseutuliiton ja varsinaissuomalaisten kotiseutuyhdistysten kanssa.