Varsinais-Suomen liitto myöntää vuosittain Aurora-mitalin tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Mitali voidaan myöntää myös Varsinais-Suomesta lähtöisin olevalle, valtakunnalliseen kulttuurityöhön merkittävällä tavalla osallistuneelle henkilölle.

Aloitteen mitalin myöntämisestä voi tehdä Varsinais-Suomen liiton jäsenkunta tai maakunnassa kulttuurityötä tekevä toimielin, seura tai varsinaissuomalainen henkilö.

Aloite käsitellään Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnassa ja päätöksen mitalin myöntämisestä tekee Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus.

Vuodesta 1977 aina vuoteen 2000 asti Aurora-mitaleita jaettiin vuosittain useita. Vuodesta 2000 lukien mitaleita on jaettu vain yksi vuosittain, poikkeuksena 2017 Suomi 100 -juhlavuosi, jolloin mitaleja jaettiin 3 kpl.

Vuonna 2020 mitalin sai toimitusjohtaja Liisa Ketomäki, Turun musiikkijuhlat.


Aikaisemmat Aurora-mitalin saajat:

auroramitali