Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ luonnos nähtävillä 20.10.saakka (pdf, asiakirja avautuu uuteen ikkunaan)

Maakuntastrategian 2040+ valmistelu on alkanut - seuraa työn etenemistä ja osallistu Kumppanuusfoorumilla (linkki aukeaa uuteen sivustoon)

Maakuntastrategia 2040+ osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2020 (pdf)

Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella.

Maakuntastrategia on aluekehittämisen asiakirja, joka ohjaa maakunnan viranomaisten toimintaa ja muun muassa hankerahoitusta. Se esittelee maakunnan erityispiirteet, vahvuudet ja uhkatekijät, ja määrittelee yhteisen visiomme, arvomme ja tavoitteemme. Strategiassa yhdistyvät lakisääteiset maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntastrategian 16. kesäkuuta 2014. Strategia on laadittu Varsinais-Suomen liiton johdolla laajassa yhteistyössä muun muassa viranomaisten, kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. 

Maakuntastrategian vision mukaan "Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella". Kumppanuus kokoaa mukaan yhteiseen tekemiseen varsinaissuomalaiset asukkaat, yritykset, koulutuksen tuottajat, kehittäjäorganisaatiot, järjestöt - kaikki maakunnan keskeiset toimijat. Strategian neljä arvokärkeä, jotka muodostavat yhteiset kehitystavoitteemme vuoteen 2035+ saakka, ovat: 

  • Tulevaisuus muodostuu valinnoista nyt – vastuullisuus
  • Yhdessä rajat ylittäen – yhteistyötaidot
  • Lähestyttävä Itämeren portti – saavutettavuus
  • Innovoivaa edelläkävijyyttä – resurssiviisaus

Maakuntastrategia sisältää pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman 2035+ sekä neljän vuoden välein laadittavan maakuntaohjelman. Maakuntaohjelma esittelee suunnitelman siitä, miten maakuntastrategian tavoitteet saavutetaan. Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2018-2021 on hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa 11. joulukuuta 2017.

Varsinais-Suomessa maakuntastrategiaa edistetään muun muassa Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla, joka on maakunnallinen toimijaverkosto ja yhteistyön sytyttäjä. Kumppanuusfoorumin ja strategiatyön toteutumista seurataan vuosittain päivitettävän kumppanuusbarometrin avulla.

   

Lisätietoja antavat:

aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio
puh. 040 506 3715

suunnittelujohtaja Heikki Saarento
puh. 040 720 3056

elinkeinopäällikkö Petteri Partanen
puh. 040 776 0630

erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki 
puh. 040 520 0761

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakuntastrategia ja maakuntaohjelma
2018-2021 pähkinänkuoressa:

Phkinnkuori kuva