yltunniste

LISÄTIETOJA: maakuntajohtaja Juho Savo, puh. 0400 485 333

 

LIIKENNEVIRASTON PÄÄJOHTAJA TERVALA EI LUPAA LÄHIVUOSINA RAHOITUSTA TURKU -HKI -OIKORADALLE

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen 0400 864 604

Hallituskaudella 2012-2015 aloitetaan Varsinais-Suomessa yksi merkittävä liikennehanke; valtatie 8 Turku – Pori perusparannus.

Valtatie 9 Turusta Tampereelle ja E18/Kantatie 40 Turun kehätie (välillä Kausela-Kirismäki I vaihe) ovat myös esillä, mutta näille hankkeille ei ole rahoitusta eikä ajoitusta. Näin valotti asioita Liikenneviraston pääjohtaja Juhana Tervala maakuntavaltuustolle. Esitys

Varsinais-Suomen käynnissä olevat ja päätetyt hankkeet ovat Uudenkaupungin meriväylän syventämishanke ja Turun satamayhteys, Suikkilantie. Valtio osallistuu kaupunkiseudun raideliikenneinvestointien rahoittamiseen seuraavasti: kaupunkirata 50 %, metro ja kaupunkiraitiotie 30%. Kaukoliikenteen palvelutasoa varmistetaan yli liikennemuotojen. Saaristoliikenteen palvelutasosta tehdään tällä hallituskaudella päätös, jotta jatkossa voidaan solmia pitkiä, 5-10 vuoden liikennesopimuksia.

Maakuntavaltuustossa keskusteltiin mm. merenkulun rikkidirektiivistä, 8-tiestä, jäänmurtajista ja liikenneinvestoinneista kasvun vauhdittajina. Salon ohitustielle Tervala ei voinut luvata rahoitusta. Salo-Lohja-Espoo –radalle Tervalakaan ei näe toteutusta lähivuosina, koska käynnistymässä on jo kolme isoa ratahanketta.

- En näe toteutusta ainakaan kymmeneen vuoteen, kuuluu Tervalan viesti oikoradasta.

VALTUUSTON PJ MAURI KONTU ESITTÄÄ MAAKUNTALIITOILLE LISÄÄ TEHTÄVIÄ JA MAAKUNTAVAALEJA

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) Uudestakaupungista peräänkuulutti avajaispuheessaan maakuntaliittojen vaikutusvallan kasvattamista ja maakunnan luottamuselinten valintaa suorilla vaaleilla. Uuteen organisaatioon pitäisi liittää myös ELY-keskus. Puhe

- Tällä tavalla aluehallinnon pääkaupunkikeskisyyttä voidaan purkaa ja paikallisosaamista lisätä, Kontu totesi.

Kontun mukaan kuntarakenneuudistuksessa ei kannata edetä, ennen kuin valtio on selkeästi määritellyt kuntien tehtävät ja vastuut sekä erikoissairaanhoidon mallit.

Yrittäjä Mauri Kontu ilmaisi myös huolensa nuorisotyöttömyydestä.

- Yksi syy siihen on rapautunut kilpailukykymme En ole törmännyt yhteenkään maahan, jossa työn hinta olisi euromääräisesti noussut yhtä paljon viime vuosina kuin Suomessa.

MAAKUNTAVALTUUSTO VALITSI PETTERI ORPON HALLITUKSEN UUDEKSI PUHEENJOHTAJAKSI

Lisätietoja: hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509

Maakuntavaltuusto valitsi Maija Perhon (kok.) uudeksi valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi. Ennen tehtävää on hoitanut kokoomuksen Petteri Orpo (kok.), mutta nyt valtuusto valitsi Orpon maakuntahallituksen puheenjohtajaksi, joten hän jättää tehtävänsä maakuntavaltuustossa. Entinen puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) ilmoitti 23.4.2012 maakuntahallituksen kokouksessa eroavansa tehtävästä.

Uusi puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa, että maakunnan liitolla on tärkeä alueensa kehittäjän tehtävä.

- Kuntien koon kasvaessa on syytä myös vahvistaa maakuntien liittoja. Tämä tarkoittaisi valtakunnallisesti liittojen mää-rän vähentämistä. Varsinais-Suomen liiton asema on vahva ja liitto on valmis ottamaan lisää vastuuta, Orpo sanoo. Puhe

Liittojen resurssit on turvattava ja valtion aluehallinnon tehtäviä olisi luonteva siirtää enemmän maakuntien liittojen vastuulle.

- Kuntien omistamalla maakunnan liitolla on alueensa paras tuntemus. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että vahvistuville kunnillekin siirrettäisiin joitakin valtion aluehallinnon tehtäviä, Orpo jatkaa.

- Aluekehityksen ohella edunvalvonta on keskeinen tehtävämme. Varsinais-Suomen liiton on toimittava aktiivisesti niillä areenoilla, joilla päätetään resurssien jaosta Suomen eri osien kesken. Tämä tarkoittaa Helsinkiä ja kasvavassa määrin myös Brysseliä. Akuutein kysymys on valtatie 8:n parannuksen toteutuminen koko yhteysvälillä Turku – Pori.

Kuntauudistuksessa liiton tulee Orpon mielestä vahvasti olla kuntien takana.

- Kuntauudistuksessa vetovastuu siirtyy kunnille, joilta toivotaan oma-aloitteista hakeutumista vahvempiin peruskuntiin. Varsinais-Suomen liiton tulee tukea kuntia ja esittää näkemyksensä sopivasta kuntarakenteesta - yhteisymmärryksessä kuntien kanssa. Liitto voisi olla kokoava voima ja linkki ministeriön suuntaan, jotta löydettäisiin alueelle parhaat ratkaisut.

MAAKUNNAN TILA: TAANTUMASTA NOUSTAAN MUTTA NUORISOTYÖTTÖMYYS HUOLESTUTTAA

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen 040 776 0630

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutumisesta anettaan vuosittain raportti maakuntavaltuustolle. Seurantaa varten on asetettu indikaattorit ja jokaiselle ohjelman toimenpiteelle on Varsinais-Suomen liitosta määrätty yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimenpiteen etenemisen seuraaminen. Maakuntaohjelmassa 2011-2014 on kolme toimintalinjaa:

• Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot
• Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö
• Kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä

Valtuusto käsitteli myös raporttia "Miten Varsinais-Suomi makaa". Siinä todetaan mm. että Varsinais-Suomen väkiluku viime vuonna kasvoi 2000 hengellä, tavoitteena on vähintään 2500 henkilön vuotuinen kasvu. Voimistunut maahanmuutto on väestönkasvun taustalla. Seuduista ainoastaan Turun seutu kasvoi 2011, varsinkin Turun ympäristökunnat houkuttelivat asukkaita. Vakka-Suomen väkiluvun väheneminen voimistui.

Maakunnan työikäisten koulutustaso on noussut samalle tasolle muun Suomen kanssa. Varsinais-Suomen nuoret ovat paremmin koulutettuja kuin muun Suomen ja etumatka on kasvussa. Kouluksen keskeyttäminen on vähentynyt.

Tämän vuoden alussa Varsinais-Suomen työttömyys oli laskenut koko maata alemmalle tasolle, mutta Salon ja Turun seudulla nuorisotyöttömyys on lähtenyt uuteen kasvuun. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on säilynyt samalla tasolla puolentoista vuoden ajan. Elinkeinoelämässä lamasta nousua on jatkunut jo pari vuotta.

 

alatunniste