Lisätietoja alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, p. 0400 485 333

 

MAAKUNTAVALTUUSTO HYVÄKSYI KEHITYSTÄ OHJAAVAN MAAKUNTASTRATEGIAN
Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Pekka Ojanen, p. 040 5567 720; suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 7203 056

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakunnan kehitystä ohjaavan maakuntastrategian ”Kompassi tulevaisuuteen”, joka sisältää lakisääteisen maakuntasuunnitelman vuodeksi 2030 ja sitä tarkentavan maakuntaohjelman vuosiksi 2011-2014.

Strategia ohjaa viranomaisten toimintaa ja muun muassa hankerahoitusta. Asiakirjassa on huomioitu maakuntamme erityispiirteet, vahvuudet ja uhkatekijät. Strategia on laadittu laajassa yhteistyössä mm. viranomaisten, kuntien, oppilaitosten ja puolueiden kanssa. Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen asiantuntemusta on hyödynnetty. Lausuntoja saatiin kaikkiaan 76.

Strategian visiona on ”Varsinais-Suomen elämisen laatu on Suomen parasta”. Ilmastonmuutos on huomioitu kaikissa toimintalinjoissa. Toimintalinjat ovat:

1. Monipuolinen osaaminen ja kilpailukykyiset elinkeinot.
2. Eheä yhdyskuntarakenne ja vetovoimainen toimintaympäristö.
3. Kattavat hyvinvointipalvelut ja turvallinen elämä.

Keskusteluissa vasemmistoliitto korosti mm. esteettömyyskeskuksen perustamisen ja sosiaalisten yritysten tärkeyttä.

Keskustan Pentti Kosonen peräänkuulutti ratayhteyttä Turun lentokentälle, Suomen ruotsalainen kansanpuolue parempia liikenneyhteyksiä saaristoon.

Vihreät korostivat vihreän talouden, ympäristöteknologian ja luovan talouden merkitystä. Vihreiden ehdotuksen pohjalta päätettiin, että jätteenpolttolaitoksen sijaan kirjataan jätteenpoltto- tai jätteenkäsittelylaitoksen perustaminen Topinojalle.

Kokoomuksen mukaan jätteenkäsittelyä tulee kehittää koko maakunnan yhteishankkeena, ponsi hyväksyttiin. Sdp:n Virpa Puisto peräänkuulutti toimivia, järkevän hintaisia tietoyhteyksiä myös taajamien ulkopuolelle, mm. yrittäjille.

Varsinais-Suomen liitossa on myös tuotettu raportti ”Miten Varsinais-Suomi makaa”, jossa esitetään maakunnan kehittämisen näkökulmia v. 2010. Varsinais-Suomen tilanne on haastava erityisesti laivanrakennuksessa, raskaassa metallissa, elektroniikkateollisuudessa ja painotuotteiden valmistuksessa. Miesten työttömyys on ollut jyrkässä kasvussa puolitoista vuotta, erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyyden kasvu.

Varsinais-Suomen väestökehitys hidastui taantuman myötä vuonna 2009, mutta tänä vuonna on nähty piristymisen merkkejä. Pientalojen ostamista harkitaan nyt enemmän, siksi Turku kasvaa nopeammin kuin moneen vuoteen. Ympäristökunnissa väestönkasvu on hidastunut. Vakka-Suomen valoisampi taloustilanne näkyy väestönkehityksessä - monen väestötappiovuoden jälkeen Vakka-Suomi jäänee tänä vuonna plussan puolelle.

 

TURUN SANOMIEN KARI VAINIO TOIVOO EDUNVALVOJISTA YHTEINÄISTÄ NÄKEMYSTÄ

Päätoimittaja Kari Vainion ajankohtainen katsaus

Turun Sanomien päätoimittaja Kari Vainio toivoi ajankohtaisessa katsauksessaan, että Varsinais-Suomen luova talous pystyisi tuotteistamaan osaamistaan ja luoda rohkeilla innovaatioilla liiketoimintaa. Kulttuuripääkaupunkivuosi on tärkeä suunnan näyttäjä.

Tärkeinä Vainio ja hänen luotsaamansa lehti näkee myös telakkateollisuuden, maatalouden, lähiruoan, Itäme-ren ja hyvinvointipalvelut. Kehityskäytävä Turun ja Helsingin välillä on olennainen, mutta yhteistyössä pitää olla konkretiaa.

- Maakunnan edunvalvojilla, kuten kansanedustajilla ja Varsinais-Suomen liitolla, pitää olla yhtenäinen näkemys kärkihankkeista, jotta saamme tuloksia, Vainio sanoi.

Suur-Turkua Turun Sanomat on valmis tukemaan, jos kuntaliitokset syntyvät vapaasta tahdosta eivätkä valtion sanelusta. Kari Vainiota huolestuttaa Suomen velkaantuminen ja huoltosuhde, joka on EU:n heikoin. Työurien pidentäminen vuodella säästäisi 2,5 miljardia euroa.

 

TELAKAT, LIIKENNE JA VESIEN HOITO YHDISTÄVÄT VARSINAIS-SUOMEA JA SATAKUNTAA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Tuula Halttunen p. 040 7201 036

Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat vuoden vaihteesta yhteistyöalueen. Molemmat liitot valmistelevat maakuntaohjelmia 2011-2014, joissa maakuntien yhteishankkeita ovat:

  • Meriklusteri. Ylläpidetään telakkateollisuuden ja alihankintaverkoston toimintakykyä ja osaamista. Peruste-taan meritekniikan kehittämiskeskus.
  • Valtatie 8 ja muut logistiset palvelut. Vaikutetaan uuteen liikennepoliittiseen selontekoon siten, että valtatie 8 Turku-Porin toteutus aloitetaan alueen ykköshankkeena 2012. Kehitetään logistisia palveluja ja satamien kansainvälisiä yhteyksiä.
  • Ympäristö. Tuetaan vesien hoitoa, TEHO-hankkeen pohjalta tuotettu toimintamalli laajennetaan koskemaan koko valuma-aluetta. Tuetaan kalatalouden toimintaedellytyksiä. Toteutetaan Vakka-Suomen kalastuspuisto Varsinais-Suomen ja Selkämeren kansallispuisto Satakunnan alueella.