LIisätietoja alla olevista aiheista: maakuntajohtaja Juho Savo, puh. 0400 485 333


MAAKUNTAVALTUUSTO HYVÄKSYI LOIMAAN SEUDUN, VAKKA-SUOMEN, TURUN SEUDUN KEHYSKUNTIEN JA TURUNMAAN MAAKUNTAKAAVAT
Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saaarento p. 040 7203 056

Maakuntavaltuusto hyväksyi Loimaan seudun, Vakka-Suomen, Turun seudun kehyskuntien ja Turunmaan maakuntakaavaehdotukset. Ne menevät tämän jälkeen ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

Elina Rantanen (vihr.) ehdotti maakuntavaltuustossa, että Loimaan Niittukulman vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä poistetaan maakuntakaavasta. Ehdotus hävisi valtuustossa äänin 66-14.

Outi Rautalin (kesk.) ehdotti, että ne suojelumerkinnät, joista ei ole ilmoitettu maanomistajille, poistetaan kaavasta. Ehdotus hävisi äänin 61-20. Rautalin ehdotti myös, että Varsinais-Suomen liitto toimenpiteillään tukee tuulivoiman syntymistä ja siihen liittyvän yritystoiminnan syntymistä. Ehdotus hävisi äänin 52-30. Rautalin ehdotti myös, että poistetaan vesiensuojelun yleismääräys, joka koskee maankäyttöä ja suunnittelua herkillä alueilla vesistöjen läheisyydessä. Ehdotus hävisi äänestyksen 69-13.

Katri Sarlund (vihr.) ehdotti, että Selkämeren kansallispuisto lisätään maakuntakaavaan lakiehdotuksessa esitetyssä muodossa. Ehdotus hävisi äänin 66-15.

Maj-Britt Varpe (kok) ehdotti, että Kirstan ja Iso-Haiduksen saarien tuulivoimamerkinnät poistetaan Vakka-Suomen maakuntakaavasta. Ehdotus hävisi äänin 57-23.

Satu Nurmi (kesk) ehdotti, että Sauvon maisema-alue merkintä poistetaan. Ehdotus hävisi äänin 59-19.

Bert Johansson (rkp) ehdotti, että Örön väylä poistetaan maakuntakaavasta. Ehdotus hävisi äänin 54-25.

Maakuntakaavatyö aloitettiin vuonna 2003, maakuntakaavat korvaavat entiset seutukaavat. Maakuntakaavat yhdessä maakuntasuunnitelman ja –ohjelman kanssa muodostavat maakunnan suunnittelun ja kehittämisen kokonaispaketin. Maakuntakaavoissa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet yhdistyvät kuntien kehitystavoitteisiin. Maakuntakaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Tänään hyväksytyt kaavaehdotukset olivat ensimmäisen kerran yleisesti nähtävillä keväällä 2009, silloin niistä saatiin 44 lausuntoa ja 190 muistutusta. Tarkistetut ehdotukset olivat uudelleen nähtävillä kesällä 2010, saatiin 41 lausuntoa ja 28 muistutusta. Palaute kohdentui melko tasaisesti kaikkien teemojen kesken.

Loimaan seudulla esille nousivat Kallela-Marttila -voimalinjan merkintä ja kaupan merkinnät Loimaan Niittukulmassa.

Vakka-Suomessa huomiota ovat saaneet Uudenkaupungin edustan tuulivoimamerkinnät (Iso-Haidus ja Kirsta), puolustusvoimien melualuemerkinnät Pyhärannan Rihtniemessä ja MRV-merkinnän (=maa- ja metsätalous, retkeily, virkistysalue) selityksen tarkennus.

Turun seudun kehyskunnissa esille nousivat Sauvon maisema-aluemerkintä, maanomistajien informointi rakennetun ympäristön merkintöjen osalta sekä maankäytön ja valtatie 8 kehittämisen yhteensovittaminen.

Turunmaan kaavaehdotuksessa on keskusteltu MRV-merkintöjen selityksistä ja väylämerkinnöistä.

Kaavoja on käsitelty maakuntahallituksessa 14 kertaa, viranomaisten kanssa ollaan neuvoteltu 7 kertaa.

Seuraavaksi Varsinais-Suomen liitossa tehdään maakuntakaavojen linjauksia noudattavia vaihemaakuntakaavoja. Salo-Lohja ratalinjan kaavatyö on aloitettu, sisämaan tuulivoima-alueet osoittava kaavatyö on selvitysvaiheessa ja Turun kaupunkiseudun rakennemallityö luultavasti johtaa kaupunkiseudun maakuntakaavan tarkistukseen.

Maakuntavaltuustossa hyväksytyt kaavat löytyvät osoitteesta www.varsinais-suomi.fi

 

LINNATEATTERIN JOHTAJA MIKKO KOUKI PALKITTIIN AURORA-MITALILLA

Linnateatterin johtaja, näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Mikko Kouki (s. 1967) palkittiin tämän vuoden Aurora-mitalilla.

Mikko Koukin johdolla Linnateatteri on kasvanut alueen suosituimmaksi ja Suomen viidenneksi suosituimmaksi teatteriksi, tänä vuonna kävijöitä on yli 110 000. Linnateatteri on tehnyt rohkeasti eri aluevaltauksia ja hakenut uusia yhteistyökumppaneita. Lasten- ja nuorten teatterissa Linnateatteri on vahva tekijä.

Linnateatterin omarahoitusosuus on Suomen suurin, mikä tekee saavutuksesta vielä merkittävämmän.

- Pitää kuitenkin muistaa, että menestys on historiaa. Uusia aluevaltauksia on tehtävä ja niitä aiomme tehdä myös jatkossa. Linnateatterissa olemme täysin riippuvaisia siitä, että ihmiset tulevat paikalle katsomaan mitä teemme, Mikko Kouki totesi maakuntavaltuustolle.

Kouki on näytellyt useassa kotimaisessa elokuvassa kuten Käsky, Riisuttu mies ja Paha maa. Palkitussa Irtiottoja – sarjassa hän näytteli keskeistä roolia ja toimi käsikirjoittajana. Hän on myös tehnyt Aku Louhimiehen ja Niina Revon kanssa käsikirjoituksen elokuvaan, jonka työnimi on Vuosaari.

Vuonna 2007 Kouki sai kaksi Jussi-patsasta elokuvista Valkoinen kaupunki ja Riisuttu mies.

Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt Aurora-mitaleita vuodesta 2007 tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

 

MAAKUNNAN TILA: NUORTEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ON LISÄTTY MAAKUNNASSA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Mervi Kylmälä p. 02 210 0949

Varsinais-Suomen liitto on valmistellut katsauksen maakunnan tilasta, josta käy ilmi maakuntamme kehityspiirteet. Katsaukseen on varsinkin koottu aineistoa koulutustarpeiden ennakoinnista. Maakuntien liittojen roolia koulutuksen kehittämisessä vahvistettiin lakiuudistuksessa viime vuoden vaihteessa.

Katsauksessa todetaan mm., että tällä vuosikymmenellä Varsinais-Suomessa on lisätty nuorten ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja, kun taas lukioiden aloituspaikkoja on vähennetty. Puutetta aloituspaikoista ei pitäisi olla, sillä jokaista peruskoulun päättänyttä nuorta kohtaan on 1,2 aloituspaikkaa. Oppilaitosten lakkauttamiskeskustelu kohdistuu pääsääntöisesti lukioverkkoon.

Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lukumäärä suhteessa nuorisoikäluokkaan on laskenut. Vähentämisen varaa olisi edelleen, sillä nuoret ikäluokat pienenevät. Toisaalta monet paikat menevät toista korkeakoulututkintoaan suorittaville ja aikuisille. Nuorille tarkoitetut paikat eivät aina mene nuorille.

 

PETTERI ORPO MAAKUNTAVALTUUSTON 2. VARAPUHEENJOHTAJA , KATJA TAIMELA MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA
Lisätietoja: maakuntajohtaja Juho Savo p. 0400 485 333

Petteri Orpo (kok) korvaa Aleksi Randellin maakuntavaltuuston 2. puheenjohtajana, koska Randell on valittu Turun kaupunginjohtajaksi. Niko Aaltonen korvaa Randellin valtuuston varsinaisena jäsenenä.

Katja Taimela (sdp) korvaa Ari Korhosen maakuntavaltuuston varapuheenjohtajana. Korhonen siirtyy Raision kaupunginjohtajaksi.