Maakunnallisen koulutuksen kehittämistä ja koordinointia varten Varsinais-Suomeen perustettiin vuonna 2006 maakunnan yhteistyöryhmän alaisuuteen koulutusjaosto.Koulutusjaostossa ovat edustettuina Varsinais-Suomen liiton lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI), työmarkkinajärjestöt, yritykset ja oppilaitokset. Koulutusjaostolle on nimetty sihteeristö joka valmistelee asiat jaostolle. Sihteeristö koostuu ELY-keskuksen, AVIn ja liiton edustajista sekä tarvittaessa muista asiantuntijoista. Jaoston puheenjohtajana toimii ELY-keskuksen edustaja. 

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen koulutusjaosto toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina erityisesti maakunnan toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta koskevissa asioissa. Koulutusjaosto tekee aloitteita ja tilaa selvityksiä, jotka tukevat koulutusta koskevien asioiden valmistelua ja lopullista päätöksentekoa MYR:ssä sekä muissa instanneissa tilanteen ja tarpeen mukaan.
Koulutusjaoston tehtävänä on muun muassa:
• maakuntaohjelman toteuttamisen edistäminen koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa
• maakunnallisen koulutuspolitiikan kehittäminen ja esitysten valmistelu
• työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen edistäminen
• maakunnan oppilaitosverkoston laajuuden ja tarpeen arviointi

 

 
Puheenjohtaja (Varsinais-Suomen ELY -keskus)
Sihteeri (Varsinais-Suomen  ELY -keskus)

Osallistuva taho
1. Varsinais-Suomen liitto (vpj)
2.Varsinais-Suomen ELY-keskus (TE-toimisto)
3.Varsinais-Suomen ELY-keskus
4. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto /ruotsinkielinen
5. AKAVA
6. EK (Sivistystyönantajat ry / Infra ry)
7. RT /Teknologiateollisuus
8. SAK
9.STTK
10.Yritysedustaja
11.Yritysedustaja
12.Varsinais-Suomen yrittäjät
13.Perusaste ja lukiot (kuntien sivistystoimi)
14.Ammatillinen nuorisoaste
15.Ammatillinen aikuiskoulutus
16.Turun AMK
17.Yliopistot
18.Vapaa sivistystyö
19.Oppisopimusjärjestelmä
20. Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat ry