Maankäyttöjaoston tehtävänä on valmistella maakuntakaavoja ja muuta liiton ympäristösuunnittelua sekä tehdä ehdotuksia näitä asioita koskevista toimenpiteistä ja antaa kaavoitusta, rakentamista ja muita maankäytön suunnittelua ja ympäristökysymyksiä koskevia lausuntoja. Jos jaosto ei ole yksimielinen tai esittelijä jättää eriävän mielipiteen, asia siirtyy maakuntahallituksen päätettäväksi.

 

 
Jäsenet  Varajäsenet  
     
Rantasaari Juha, pj Huovinen Pentti  
Halkilahti Jaakko Vuola Hanna  
Heinonen Marko, vpj Alatalo Juuso  
Lehtinen Riitta Jori Talvikki  
Lindqvist Emma Rasi Jarmo  
Rautanen Hannu Ratilainen Niina  
Virolainen Anne-Mari    Forsblom Toni  
     
esittelijä    
     
Heikki Saarento    
     
sihteeri    
     
Erika Mäkeläinen