Saaristotoimikunnan ohjesääntö

1. Saaristoalueen erityistarpeita varten Varsinais-Suomen liitossa on saaristotoimikunta.

 

2. Toimikunnan toimialueeseen kuuluvat seuraavat valtioneuvoston asetuksessa (1296/2011)

15.12.2011 määritellyt saaristo- ja saaristo-osakunnat:

Kaarina, Kemiönsaari, Kustavi,
Parainen, Naantali,
Salo, Taivassalo ja Uusikaupunki.

 

3. Maakuntahallitus valitsee toimikaudekseen toimikuntaan yhden edustajan kunkin kunnan valtioneuvoston asetuksessa määritellyltä saaristoalueelta maakuntahallituksen toimikautta edeltävän vuoden väestökirjanpitoon perustuvan asukasluvun mukaan alkavaa 3 000 asukasta kohti ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikunta valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka on operatiivinen elin. Työvaliokunta toimii toimikunnan kokousten välillä toimikunnan valtuutuksella. Työvaliokunnassa on neljästä kuuteen (4-6) jäsentä. Työvaliokunnan työ organisoidaan vastuualueiden mukaan. Saaristotoimikunta voi päättää ottaa uudelleen käsittelyyn asian, jonka työvaliokunta on käsitellyt. Päätöksen uudelleen käsittelyyn ottamisesta tekee toimikunta, sen puheenjohtaja ja/tai esittelijä.

Toimikunnan puheenjohtaja on myös työvaliokunnan puheenjohtaja.

 

4. Toimikunnassa kotimaiset kielet ovat samanarvoiset. Pöytäkirjat laaditaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja kokouksissa käytetään molempia kotimaisia kieliä.

 

5. Maakuntahallitus määrää toimikuntaan molemmat kotimaiset kielet hallitsevan esittelijän, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

6. Toimikunnan tehtävänä on käsitellä Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaa täydentävän erillisen saaristo-ohjelman mukaisesti asioita, jotka koskevat toimialueen tulevaisuusstrategiaa, tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden linjauksia ja painotuksia ja kehittämisen voimavaroja (kansallinen ja EU-rahoitus), sekä toimia Varsinais-Suomen saaristoalueen edunvalvojana ja yhteistyön koordinoijana.

 

saaristotoimikunnantehtavat