Viehkot taajamat on Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntien selvitys- ja kokeiluhanke, joka toteutetaan yhteistyössä pilottialueen kuntien kanssa 2018-2019 välisenä aikana. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen. Varsinais-Suomessa pilotteina ovat mukana Mynämäen ja Auran kunnat. Hankkeessa tarkastellaan niiden keskustaajamia ja etsitään välineitä elinvoimaisuuden edistämiseen ja uusiutumiseen kestävällä tavalla. Kehyksen hankkeelle antaa kaksi rinnakkaista muutosta: maakunta- ja SOTE-uudistus sekä maaseutukeskusten elinvoimaisuus kaupungistumiskehityksessä. Aluehallintouudistus tarjoaa mahdollisuuden ja myös haastaa kehittämään uusia yhteistyön ja palvelujen toimintamalleja. Kaupungistuminen puolestaan haastaa kuntia etsimään ratkaisuja kestävään uudistumiseen, joka parhaimmillaan tukeutuu vahvasti paikalliseen identiteettiin ja vetovoimaan.

Hankkeessa tärkeää on vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen asukkaiden kanssa ja viranomaisten kesken sekä erilaisten, muuallakin käyttöönotettavien yhteistyömuotojen ja -menetelmien kehittäminen. Taajamien elinvoimaisuus koostuu monista asioista ja voi näyttäytyä erilaisena katsojasta ja toimijasta riippuen. Hankkeessa tarkastellaan rakennettua ympäristöä, sen toiminnallisuutta ja ominaispiirteitä sekä niihin liitettäviä arvoja. Työn aikana kerätään ja tuotetaan tietoa, jota voidaan käyttää sekä kunnan että maakunnan suunnittelussa.

Hankkeessa kartoitetaan keskustojen historiallinen luonne ja nykytila sekä selvitetään mitkä elementit, ominaispiirteet ja olosuhteet taajamissa ovat sellaisia, joilla on ollut sekä historiallisesti että nykyaikana erityistä merkitystä yhteiskunnan ja yhteisön kannalta. Tietoa kerätään arkistoaineistojen lisäksi maastossa valokuvaten ja asukkaita haastatellen.

Maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, Varsinais-Suomen liitto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tutkija Paula Saarento, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Arkkitehti Anna-Liisa Nisu, Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

V-S päätöstilaisuus 21.8.2019 ohjelma

V-S päätöstilaisuus 21.8.2019 kutsu ja ilmoittautumislinkki

Tiedote Etelä-Savon tulosseminaari, Kangasniemi 24.5.2019

Taajamahanke -esitys 24.5.2019

Tiedote ja ohjelma Aura 3.4.2019

Tiedote ja ohjelma Mynämäki 4.4.2019

Tiedote 17.10.2018