Varsinais-Suomen alueita voidaan tarkastella teemakokonaisuuksina. Kokonaismaakuntakaavaksi kutsutaan maakuntakaavaa, joka suunnitelmana sovittaa kaikki kaavateemat yhteen. Maakuntakaavan rooli on samanaikaisesti välittää informaatiota alueiden erityispiirteistä, ohjata maakunnan suunnittelua sekä suunnata elinvoima- ja vetovoimakehitystä eri teemojen avulla.