Varsinais-Suomessa tyypillisiä ovat tiiviit kylät, keskiaikaiset kirkot ja linnat, kartanot sekä peltomaisemat. Vaikka ympäristössä on tapahtunut muutoksia, moni kylä on edelleen isojaon aikaisella paikallaan ja osan sijainti on keskiaikaista perua. Arvokkaalla kulttuuriympäristöllä ajatellaan usein tarkoitettavan vain vanhaa rakennettua ympäristöä tai vakiintunutta viljelysmaisemaa, mutta ympäristömme nuoremmissakin kerrostumissa on paljon arvokkaita kokonaisuuksia. Erityisesti sotien jälkeisen arkkitehtuurin huomioiminen ja sen arvojen tunnustaminen on ajankohtaista, sillä tähän rakennuskantaan kohdistuu erityisiä muutos- ja korjauspaineita.

Pitkän asutus- ja elinkeinohistorian vuoksi maakunnassa on runsaasti valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriperintöä ja arvokkaita kulttuurimaisemia. Valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi on Varsinais-Suomessa luokiteltu 183 aluekokonaisuutta, mikä on enemmän kuin missään muussa maakunnassa (lähde: www.rky.fi). Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on Varsinais-Suomessa kahdeksan.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksia on tarkistettu valtakunnallisessa päivitysinventointihankkeessa. Lausuntokierros päivityksistä on järjestetty 18.1.-19.2.2016. Varsinais-Suomen osalta on yhtenäistetty eri aikoina tehtyjä aikaisempia maakunnallisia inventointeja, jotka on jo otettu huomioon voimassa olevissa maakuntakaavoissa. Lisätietoja täältä.

Turunmaan saaristo on Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöistäainutlaatuinen. Tarkistetuissa, valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa alue on luokiteltu luonto- ja kulttuuriympäristöltään erityiseksi aluekokonaisuudesta. Alueella tulee edistää luonto- ja kulttuuriarvojen sekä asumisen ja elinkeinotoiminnan edellytyksien säilymistä ja turvata riittävän laajojen rakentamattomien alueiden säilyminen.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa ovat:

  • Saaristomeren kulttuurimaisemat; Kemiönsaari, Länsi-Turunmaa
  • Airisto-Seili; Länsi-Turunmaa, Naantali
  • Ruissalo-Hirvensalo; Turku
  • Aurajokilaakso; Turku, Kaarina, Lieto, Aura, Pöytyä
  • Paimionjokilaakso; Paimio, Tarvasjoki, Lieto, Kaarina
  • Uskelan- ja Halikonjoen laaksot; Salo
  • Mynämäenlahti; Masku, Mynämäki
  • Untamala-Kodjala; Laitila

(Arvokkaat maisema-alueet, maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö 66/1992)