Maakuntakaavassa turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen, ekologisten käytävien olemassa olo, toteutetaan maankäytön suunnittelu suojelua edistävällä tavalla sekä varmistetaan suojeluarvojen huomioon ottaminen muiden toimintojen sijoittamisessa.

Varsinais-Suomen maakuntakaavassa on osoitettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät suojelualueet, Natura 2000 -alueet, pohjavesialueet ja arvokkaat geologiset muodostumat (kalliot, harjut ja moreenit) sekä Saaristomeren kansallispuiston kehittämisvyöhyke. Vesiensuojelun merkitystä on korostettu maakuntakaavan yleismääräyksen avulla. Paikalliset arvot yhteen sovitetaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, esim. yleis- ja asemakaavatasolla, ympäristölupa- ja ympäristönvaikutusten arviointi -prosesseissa (YVA).

Hiljaiset alueet ja ekologiset verkostot ovat tärkeitä teemoja hyvän elinympäristön turvaamiseksi. Tuulivoimavaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on tutkittu ekologisten verkostojen ja hiljaisten alueiden sijoittumista Varsinais-Suomen alueella ja ne ovat olleet osana ohjaamassa maakuntakaavan ratkaisuja.

Maakuntakaavoituksen ohella Varsinais-Suomen liitto on mukana aktiivisesti ympäristöön liittyvissä projekteissa, selvityksissä, tutkimuksissa sekä yhteistyöhankkeissa toimijana ja rahoittajana. Liitto pyrkii osaltaan varmistamaan, että luonto ja ympäristö ovat olennainen osa päätöksentekoa Varsinais-Suomessa.

Luontoteemoihin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä ympäristösuunnittelija
Timo Juvoseen +358 40 829 5543, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

luonto